Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

1500m Ladies - Group C 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 2.14,70 PR SB
2 JIN Xiuzhen 金秀真 L? CHN CHN 2.16,13 PR SB
3 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 2.18,04 PR SB
4 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 2.22,90 PR SB
5 LANG Xuan L? CHN CHN 2.24,06 PR SB
6 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 2.24,12 PR SB
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 2.24,88 PR SB
8 SI Yu 司雨 L? CHN CHN 2.29,29 PR SB
9 YANG Huiwen L? CHN CHN 2.29,73 PR SB
10 YU Xin L? CHN CHN 2.30,06 PR SB
11 ZHOU Danyang 周丹阳 L? CHN CHN 2.30,46 SB
12 LIANG Bing L? CHN CHN 2.31,17 PR SB
13 LI Qiuying L? CHN CHN 2.32,63 PR SB
14 YANG Mengna 杨梦娜 L? CHN CHN 2.32,65 PR SB
15 WU Haonan 吴浩娚 L? CHN CHN 2.32,77 SB
16 ZHU Qi 朱琪 L? CHN CHN 2.33,87 PR SB
17 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 2.39,40 SB
18 ZHANG Wenwen 张雯雯 L? CHN CHN 2.39,59 PR SB
19 CHEN Yuxin (1) 陈宇鑫 L? CHN CHN 2.40,68 PR SB
20 WANG Qing 王晴 L? CHN CHN 2.43,47 PR SB
21 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 2.44,25 SB
22 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 2.44,59 SB
23 ZOU Xinyue 邹鑫悦 L? CHN CHN 2.45,05 PR SB
24 GAO Qianhui L? CHN CHN 2.50,21 PR SB
25 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 2.52,51 PR SB
26 YANG Xiaoqing L? CHN CHN 2.58,21 PR SB
27 LIU Tong (3) L? CHN CHN 3.01,96 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names