Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN)1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

1000m Men - Group B 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng M? CHN CHN 1.15,07 PR SB
2 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 1.15,30 PR SB
3 FEI Jinglong M? CHN CHN 1.16,07 PR SB
4 LI Tianlong 李添龙 M? CHN CHN 1.16,20 PR SB
5 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 1.16,96 SB
6 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.19,76 PR SB
7 ZHAO Mingyue 赵明月 M? CHN CHN 1.19,77 PR SB
8 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 1.20,81 SB
9 QI Zenglu M? CHN CHN 1.21,05 PR SB
10 XU Shuai M? CHN CHN 1.21,29 SB
11 QUAN Tianlong M? CHN CHN 1.22,34 PR SB
12 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 1.22,88 SB
13 ZHANG Chao 张超 M? CHN CHN 1.23,12 PR SB
14 WANG Chenyang M? CHN CHN 1.23,57 PR SB
15 LIANG Hao M? CHN CHN 1.24,38 PR SB
16 LI Peide M? CHN CHN 1.24,63 PR SB
17 SUN Chuanyi 孙传懿 M? CHN CHN 1.24,82 PR SB
18 FAN Jinshuai M? CHN CHN 1.24,96 PR SB
19 ZHAO Feihe M? CHN CHN 1.25,04 PR SB
20 BI Chaofan M? CHN CHN 1.25,12 PR SB
21 YIN Cheng M? CHN CHN 1.25,70 PR SB
22 JIANG Wei M? CHN CHN 1.26,75 PR SB
23 LIU Zehua M? CHN CHN 1.27,18
24 HUANG Jinlu M? CHN CHN 1.27,37 PR SB
25 YANG Dingmin M? CHN CHN 1.27,44 PR SB
26 DONG Yangyang M? CHN CHN 1.28,06 PR SB
27 JIANG Donghang M? CHN CHN 1.28,35 PR SB
28 GAO Penghao M? CHN CHN 1.30,12 PR SB
29 YANG Le M? CHN CHN 1.30,24 PR SB
30 ZHANG Ji M? CHN CHN 1.30,49 PR SB
31 ZHENG Dengke M? CHN CHN 1.30,78 PR SB
32 LIU Jixiang M? CHN CHN 1.32,54 PR SB
33 ZHANG Junming M? CHN CHN 1.32,96 PR SB
34 LI Dongwei M? CHN CHN 1.34,05 PR SB
35 YOU Yaofeng M? CHN CHN 1.37,46 PR SB
36 MA Xilong M? CHN CHN 1.39,46 PR SB
37 YU Shuo (2) M? CHN CHN 1.40,29 PR SB
38 ZHAO Wenxuan M? CHN CHN 1.48,86 PR SB
39 DONG Zeyi M? CHN CHN 1.50,29 PR SB
40 ZHANG Mingkun M? CHN CHN 1.50,44 PR SB
41 ZHANG Danfeng M? CHN CHN 2.04,42 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names