Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

1000m Men - Group B 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 WANG Weicheng MYA CHN CHN 1.15,07 PR SB
2 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.15,30 PR SB
3 FEI Jinglong 费景隆 MC1 CHN CHN 1.16,07 PR SB
4 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 1.16,20 PR SB
5 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 1.16,96 SB
6 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.19,76 PR SB
7 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 1.19,77 PR SB
8 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 1.20,81 SB
9 QI Zenglu 齐增路 MB1 CHN CHN 1.21,05 PR SB
10 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.21,29 SB
11 QUAN Tianlong M? CHN CHN 1.22,34 PR SB
12 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 1.22,88 SB
13 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 1.23,12 PR SB
14 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 1.23,57 PR SB
15 LIANG Hao 梁浩 MC2 CHN CHN 1.24,38 PR SB
16 LI Peide M? CHN CHN 1.24,63 PR SB
17 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 1.24,82 PR SB
18 FAN Jinshuai 范金帅 MC2 CHN CHN 1.24,96 PR SB
19 ZHAO Feihe 赵飞贺 MC2 CHN CHN 1.25,04 PR SB
20 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 1.25,12 PR SB
21 YIN Cheng 尹成 MB1 CHN CHN 1.25,70 PR SB
22 JIANG Wei 姜伟 MB1 CHN CHN 1.26,75 PR SB
23 LIU Zehua 刘泽华 MC2 CHN CHN 1.27,18
24 HUANG Jinlu M? CHN CHN 1.27,37 PR SB
25 YANG Dingmin M? CHN CHN 1.27,44 PR SB
26 DONG Yangyang M? CHN CHN 1.28,06 PR SB
27 JIANG Donghang M? CHN CHN 1.28,35 PR SB
28 GAO Penghao M? CHN CHN 1.30,12 PR SB
29 YANG Le 杨乐 MC2 CHN CHN 1.30,24 PR SB
30 ZHANG Ji M? CHN CHN 1.30,49 PR SB
31 ZHENG Dengke M? CHN CHN 1.30,78 PR SB
32 LIU Jixiang M? CHN CHN 1.32,54 PR SB
33 ZHANG Junming 张峻名 MC2 CHN CHN 1.32,96 PR SB
34 LI Dongwei M? CHN CHN 1.34,05 PR SB
35 YOU Yaofeng M? CHN CHN 1.37,46 PR SB
36 MA Xilong M? CHN CHN 1.39,46 PR SB
37 YU Shuo (2) M? CHN CHN 1.40,29 PR SB
38 ZHAO Wenxuan M? CHN CHN 1.48,86 PR SB
39 DONG Zeyi M? CHN CHN 1.50,29 PR SB
40 ZHANG Mingkun M? CHN CHN 1.50,44 PR SB
41 ZHANG Danfeng 张丹峰 MC2 CHN CHN 2.04,42 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names