China - Single Distances Championships 2018

Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 28 December 2017

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN1 CHN CHN 35,40
2 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN4 CHN CHN 35,70
3 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 35,88
4 BAI Qiuming 白秋明 MN4 CHN CHN 35,92
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 35,94
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MN2 CHN CHN 36,03 SB
7 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 36,11
8 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,19
9 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 36,29
10 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 36,30
11 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,36 SB
12 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 36,48
13 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 36,59
14 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 36,72 SB
15 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 36,89
16 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 37,07
17 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 37,08(1)
17 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 37,08(1)
19 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN1 CHN CHN 37,15
20 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 37,19
21 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 37,21
22 LIU Peng 刘鹏 MN3 CHN CHN 37,22
23 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 37,39
24 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 37,43
25 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 37,46
26 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,52
27 YANG Dongsheng 杨东生 MB1 CHN CHN 37,55
28 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,58
29 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 37,61
30 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 37,70
31 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 37,72
32 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 38,08

SB - Season Best

Native Language Names