China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 36,27
2 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 36,65
3 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 37,11
4 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 37,42 SB
5 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 37,77
6 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 37,90
7 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 38,02
8 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 38,14
9 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 38,26
10 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 38,35
11 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 38,36
12 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 38,58
13 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 38,74 PR SB
14 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 38,78
15 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 38,95
16 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 39,10
17 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 39,29
18 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,31
19 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 39,48 PR SB
20 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 39,56 PR SB
21 QIU Feng 邱峰 MB2 CHN CHN 39,65 SB
22 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 39,70(5)
23 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 39,70(9) PR SB
24 WANG Bo (2001) 王博 MB2 CHN CHN 39,71 PR SB
25 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 39,78 SB
26 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 39,86
27 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 39,89 SB
28 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 39,93
29 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 39,95
30 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 39,99 PR SB
31 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 40,11(1)
32 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 40,11(2)
33 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 40,20
34 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 40,22 PR SB
35 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 40,30
36 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 40,48 PR SB
37 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 40,82 PR SB
38 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 40,93 PR SB
39 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 41,00 PR SB
40 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 41,38 PR SB
41 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 42,37
42 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 42,39 PR SB
43 SUN Haoyang 孙浩杨 MB2 CHN CHN 44,07 PR SB
WDR DUAN Quanzheng 段权政 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names