China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 1.56,45
2 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.58,58
3 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 1.58,62
4 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 1.59,16
5 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 1.59,50
6 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.59,68
7 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 2.00,03
8 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 2.00,68
9 WANG Meng 王猛 MB1 CHN CHN 2.01,09
10 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 2.02,02
11 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 2.02,24
12 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB1 CHN CHN 2.02,32 PR SB
13 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 2.02,59
14 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 2.03,02
15 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 2.03,05 PR SB
16 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 2.03,14
17 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 2.03,44
18 WANG Jiankai 汪建铠 MC2 CHN CHN 2.03,55 PR SB
19 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 2.04,53 PR SB
20 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 2.05,02
21 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 2.05,21
22 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 2.05,32 PR SB
23 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.05,65 PR SB
24 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 2.05,74 PR SB
25 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 2.06,35
26 LAN Tianhong 兰天宏 MC2 CHN CHN 2.06,43 PR SB
27 MA Wenbo 马文博 MC2 CHN CHN 2.07,17 PR SB
28 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB1 CHN CHN 2.07,25
29 SONG Yuze 宋雨泽 MC2 CHN CHN 2.07,73 PR SB
30 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 2.08,15 PR SB
31 BU Yachao 卜亚超 MC2 CHN CHN 2.08,46 PR SB
32 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB1 CHN CHN 2.08,56 PR SB
33 YIN Huange 殷焕阁 MC2 CHN CHN 2.08,61
34 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 2.08,82 PR SB
35 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 2.09,39 PR SB
36 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 2.09,74
37 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 2.09,88 PR SB
38 WANG Wei (2002) 王威 MC2 CHN CHN 2.10,43 PR SB
39 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 2.11,26
40 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 2.11,53 PR SB
41 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 2.11,66 PR SB
42 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.11,92 PR SB
43 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 2.11,93
44 HUANG Wentao 黄文韬 MC2 CHN CHN 2.12,54 PR SB
45 DING Yi 丁一 MB1 CHN CHN 2.12,56 PR SB
46 MA Baoxi 马宝玺 MB1 CHN CHN 2.12,64 PR SB
47 PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN 2.12,87 PR SB
48 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 2.13,11
49 ZHANG Xingjia 张兴家 MC2 CHN CHN 2.14,44 PR SB
50 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.14,50 PR SB
51 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.14,67 PR SB
52 YIN Zixin 尹子鑫 MC2 CHN CHN 2.14,90 PR SB
53 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.15,05 PR SB
54 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 2.15,34 PR SB
55 YAN An 闫安 MC2 CHN CHN 2.15,53
56 CAI Yunchao 蔡运超 MC2 CHN CHN 2.15,83 PR SB
57 YIN Zimiao 尹子淼 MC2 CHN CHN 2.17,34 PR SB
58 LIU Jinshuo 刘金硕 MC2 CHN CHN 2.18,58 PR SB
59 QUAN Shiyuan 权世元 MB1 CHN CHN 2.18,81 PR SB
60 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 2.19,05 PR SB
61 YANG Zhao 杨钊 M? CHN CHN 2.20,49 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names