China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

3000m Women - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 4.31,54 SB
2 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 4.41,44
3 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 4.41,96 PR SB
4 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 4.42,47 PR SB
5 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 4.43,41 SB
6 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.43,58
7 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 4.43,73 PR SB
8 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 4.45,31 PR SB
9 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 4.45,68 SB
10 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 4.46,54
11 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 4.47,05
12 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 4.47,52 PR SB
13 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 4.47,99 SB
14 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 4.48,78 PR SB
15 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 4.49,12 PR SB
16 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.50,13
17 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 4.52,44 PR SB
18 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 4.52,58
19 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 4.55,19
20 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LB2 CHN CHN 4.56,19 PR SB
21 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 4.56,24 PR SB
22 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 4.57,42
23 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 5.00,55 SB
24 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 5.02,35 SB
25 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 5.05,72 PR SB
26 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 5.06,74
27 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 5.06,90 SB
28 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 5.10,17 PR SB
29 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 5.11,21 PR SB
30 HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 5.14,05 SB
31 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 5.21,29 PR SB
32 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 5.26,13 SB
33 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 5.27,32 PR SB
34 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 5.29,27 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names