China - Allround Championships 2018

Urumqi (CHN) 15 - 16 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 15 March 2018

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 39,00 PR SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 40,23 SB
3 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 40,31
4 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 40,37 PR SB
5 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 41,08 PR SB
6 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 41,23 PR SB
7 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 41,27 PR SB
8 SUN Yingyuan 孙英媛 LA2 CHN CHN 41,35 PR SB
9 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 41,44 PR SB
10 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 41,78 PR SB
11 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 41,83
12 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 41,98 PR SB
13 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 42,12
14 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 42,17 SB
15 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA2 CHN CHN 42,22 PR SB
16 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 42,48 PR SB
17 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 42,64 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names