China Cup Final

Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 25 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 1.09,92
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN1 CHN CHN 1.10,28
3 NING Zhongyan 宁忠岩 MA1 CHN CHN 1.10,35 PR SB
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 1.10,40 PR SB
5 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.10,42
6 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN1 CHN CHN 1.10,56 SB
7 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 1.10,73
8 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.10,77 PR SB
9 XU Chenglong 徐承龙 MN3 CHN CHN 1.11,07 SB
10 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 1.11,10
11 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.11,15 PR SB
12 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 1.11,17
13 YANG Fan (1996) 杨帆 MN2 CHN CHN 1.11,21 SB
14 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.11,26 PR SB
15 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 1.11,52 SB
16 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 1.11,84(1) SB
17 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.11,84(2) PR SB
18 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.12,14 PR SB
19 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.12,69 SB
20 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.13,16 SB
21 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.13,42 SB
22 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.14,34
23 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.15,14
DQ LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names