Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

1500m Men - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 1.51,18
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.51,57
3 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.51,84 PR SB
4 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 1.51,91
5 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 1.53,36 SB
6 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.54,04
7 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 1.54,09
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.54,14 PR SB
9 YU Wei 于威 MN2 CHN CHN 1.54,24 PR SB
10 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 1.55,38
11 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.55,51 SB
12 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 1.55,76 PR SB
13 WANG Zhentian 王震天 MN3 CHN CHN 1.55,86
14 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 1.56,21
15 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN2 CHN CHN 1.56,51
16 LENG Jiaming 冷佳洺 MN1 CHN CHN 1.57,61 PR SB
17 ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 1.57,71 PR SB
18 LI Qiaozhi 李乔治 MN1 CHN CHN 1.57,99 SB
19 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 1.58,12
20 YANG Mengran 杨梦然 MN2 CHN CHN 1.58,34
21 LI Jin 李津 MN1 CHN CHN 1.58,50
22 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 1.58,59 SB
23 WANG Xiang 王项 MN2 CHN CHN 1.58,77
24 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.58,96
25 WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 1.58,99
26 XU Yanzhe 徐延哲 MN2 CHN CHN 1.59,16
27 SHAO Shuai MN4 CHN CHN 1.59,49 PR SB
28 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 2.00,19
29 GONG Tianhong 宫天鸿 MN1 CHN CHN 2.01,17
30 DONG Hao (1996) 董浩 MN3 CHN CHN 2.01,56
31 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 2.07,93 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names