Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

3000m Men - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 3.57,58 PR SB
2 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 3.58,32 PR SB
3 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 3.59,75 PR SB
4 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 4.00,65
5 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MA2 CHN CHN 4.03,31 PR SB
6 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 4.03,40 PR SB
7 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 4.06,06 PR SB
8 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 4.06,84 PR SB
9 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 4.07,19 PR SB
10 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 4.07,30 PR SB
11 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 4.07,88
12 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 4.08,95 PR SB
13 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 4.09,02 PR SB
14 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 4.10,90 PR SB
15 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 4.11,32 PR SB
16 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 4.11,80 PR SB
17 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 4.13,01 PR SB
18 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 4.13,22 SB
19 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 4.13,61 PR SB
20 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 4.14,14 PR SB
21 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 4.14,18 PR SB
22 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 4.14,34
23 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 4.14,46 PR SB
24 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 4.14,76 PR SB
25 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 4.16,05 SB
26 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 4.16,47 PR SB
27 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 4.16,81 PR SB
28 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 4.16,89 PR SB
29 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 4.18,11 SB
30 MI Dengqi M? CHN CHN 4.18,39 PR SB
31 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 4.18,41 PR SB
32 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 4.18,50 PR SB
33 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 4.18,51 PR SB
34 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 4.19,10 PR SB
35 MA Xiaojie M? CHN CHN 4.19,14 PR SB
36 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 4.19,85 PR SB
37 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 4.20,80
38 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 4.22,59 SB
39 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 4.22,88 SB
40 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 4.22,98 PR SB
41 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 4.23,32 PR SB
42 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 4.27,53 PR SB
43 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 4.28,33 PR SB
44 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 4.28,56 SB
45 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 4.28,61 PR SB
46 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 4.29,32 PR SB
47 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 4.32,42 SB
48 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 4.32,62 PR SB
49 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 4.38,99

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names