Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

1000m Women - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 1.21,11
2 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.21,70
3 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 1.21,81
4 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 1.21,83
5 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.22,09 PR SB
6 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 1.22,31 PR SB
7 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.22,47 PR SB
8 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 1.22,62
9 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.22,95 PR SB
10 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 1.23,18 SB
11 ZHANG Xinsen L? CHN CHN 1.23,26 PR SB
12 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 1.23,53 SB
13 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 1.23,64 PR SB
14 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.25,05 PR SB
15 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 1.25,10 SB
16 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 1.25,11
17 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.25,40
18 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 1.25,52
19 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 1.25,57 SB
20 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 1.25,58 PR SB
21 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 1.25,67 PR SB
22 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 1.25,88 PR SB
23 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 1.25,96
24 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 1.26,33
25 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.26,44
26 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 1.26,49 PR SB
27 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 1.26,51
28 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
29 CAI Simin L? CHN CHN 1.26,57 PR SB
30 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 1.26,62 SB
31 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 1.26,68 SB
32 SHAO Chunxue L? CHN CHN 1.26,79 PR SB
33 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 1.26,86
34 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 1.27,02
35 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 1.27,12 PR SB
36 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 1.27,26 PR SB
37 HAO Yue 郝月 LA2 CHN CHN 1.27,41 PR SB
38 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 1.27,47 SB
39 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 1.27,82 PR SB
40 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 1.27,90
41 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 1.27,96 PR SB
42 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 1.28,04 PR SB
43 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 1.28,08
44 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 1.28,37
45 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 1.28,47 PR SB
46 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 1.28,61(2)
47 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 1.28,61(6) SB
48 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 1.28,65 SB
49 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 1.29,02
50 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 1.29,11 PR SB
51 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 1.29,25
52 LIU Hang LA1 CHN CHN 1.29,38 PR SB
53 YANG Mingming L? CHN CHN 1.29,48 PR SB
54 ZHANG Zimeng (1) L? CHN CHN 1.29,55 PR SB
55 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 1.29,85
56 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 1.29,86 PR SB
57 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 1.29,97
58 WANG Zhixian 王智贤 LB1 CHN CHN 1.30,01 PR SB
59 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 1.30,37
60 ZHANG Ye (2003) 张也 LB1 CHN CHN 1.30,54 PR SB
61 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 1.30,56
62 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB1 CHN CHN 1.30,71 PR SB
63 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 1.30,86 PR SB
64 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 1.31,08
65 LI Jia 李佳 LB1 CHN CHN 1.31,19
66 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 1.31,53
67 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 1.31,58
68 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 1.31,75 PR SB
69 HOU Yan 侯妍 LA1 CHN CHN 1.32,31 PR SB
70 LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 1.33,88
71 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 1.35,74
72 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 1.44,65
73 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.02,83
DQ WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names