Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

500m Men - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 35,94 PR SB
2 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 36,20 PR SB
3 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,21 SB
4 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,34 SB
5 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 36,70 SB
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 36,73
7 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 37,11 SB
8 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 37,14
9 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 37,32
10 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 37,36 SB
11 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 37,43
12 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 37,46 SB
13 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,49
14 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 37,56
15 JIN Shunri 金顺日 MN1 CHN CHN 37,58 SB
16 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN2 CHN CHN 37,68
17 LIU Ao 刘奥 MN1 CHN CHN 37,82
18 LENG Jiaming 冷佳洺 MN1 CHN CHN 38,09
19 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 38,17
20 YANG Mengran 杨梦然 MN2 CHN CHN 38,39
21 BAI Tiandi 白天迪 MN1 CHN CHN 38,47 SB
22 LI Jin 李津 MN1 CHN CHN 38,57
23 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 38,68
24 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 38,76
25 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 38,89(0) SB
26 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 38,89(8)
27 LI Qiaozhi 李乔治 MN1 CHN CHN 39,02
28 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,15
29 DONG Hao (1996) 董浩 MN3 CHN CHN 39,23
30 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 39,74
DQ MA Xinxuan MN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names