China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

1000m Ladies - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.17,34
2 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.18,89
3 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.18,96
4 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 1.19,74 SB
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,50
6 SUN Nan 孙楠 LN1 CHN CHN 1.21,00 SB
7 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 1.21,08
8 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 1.21,48
9 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 1.21,77
10 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 1.21,88
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.22,08 SB
12 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.22,30 SB
13 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.22,80
14 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 1.23,19
15 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 1.23,24 SB
16 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.23,27
17 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 1.23,31
18 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 1.23,45 PR SB
19 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 1.23,67
20 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 1.24,00
21 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 1.24,04 SB
22 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.24,07
23 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.24,23
24 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 1.24,41 SB
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 1.24,48
26 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.24,51
27 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 1.24,52
28 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 1.24,53
29 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 1.24,69
30 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.25,43
31 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.25,53
32 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.27,36
33 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 1.27,78
34 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 1.27,86

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names