China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

1000m Men - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 1.12,09 SB
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.12,75
3 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.12,77 SB
4 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 1.12,99
5 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 1.13,02
6 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.13,38
7 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 1.13,49 SB
8 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.13,64
9 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.13,84 SB
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.14,06
11 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.14,08
12 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.14,10 SB
13 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.14,33
14 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.14,39 SB
15 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 1.14,54 PR SB
16 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 1.14,79
17 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.14,83
18 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.14,86
19 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.15,32
20 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 1.15,47
21 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.15,54
22 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.15,57
23 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.15,61
24 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.15,65 SB
25 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.15,72 SB
26 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.15,99
27 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.16,14
28 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 1.16,27
29 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 1.16,59 SB
30 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.16,62
31 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 1.17,16
32 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.17,81
33 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 1.19,00
34 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 1.19,60

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names