China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Ladies - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 2.01,95
2 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.06,46
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.07,30
4 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 2.07,45
5 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 2.08,27
6 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 2.10,62 SB
7 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 2.10,71
8 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.10,99
9 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.11,34
10 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 2.11,82
11 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 2.11,93
12 FANG Huiyan L? CHN CHN 2.12,41
13 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 2.12,52
14 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 2.12,53
15 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.12,79
16 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 2.13,00
17 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 2.13,16
18 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 2.13,47
19 HONG Chu L? CHN CHN 2.13,65
20 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.14,24 PR SB
21 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.14,27
22 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 2.14,39
23 CAI Simin L? CHN CHN 2.15,92
24 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 2.16,54
25 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 2.17,86
26 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 2.17,89
27 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 2.18,16

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names