China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Allround 3 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 37,45 SB
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 37,45
3 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 37,97
4 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 37,99 SB
4 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 37,99
6 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 38,04
7 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 38,05
8 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 38,08
9 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 38,27
10 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 38,34
11 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 38,37
12 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 38,44 SB
13 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 38,48
14 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 38,50 SB
15 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 38,51
16 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 38,66
17 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 38,80
18 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 38,87
19 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 38,91 SB
20 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 39,03
21 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 39,05
22 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 39,50
23 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 39,62 PR SB
24 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 39,63
25 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 39,70 PR SB
26 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 40,55
27 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 40,57 PR SB
28 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 40,65 PR SB
29 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 41,02

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names