China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Men - Allround 4 January 2019

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 1.51,74
2 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 1.51,94
3 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 1.52,29
4 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.52,84
5 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 1.53,65
6 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 1.54,33
7 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,77
8 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.54,95
9 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.55,46
10 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 1.56,12
11 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 1.56,28
12 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 1.56,45
13 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 1.56,48
14 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 1.56,85
15 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.57,12
16 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 1.57,33
17 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 1.57,36
18 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 1.57,68
19 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.57,91
20 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 1.58,18
21 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.58,52
22 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 2.00,07
23 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 2.00,23
24 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 2.01,24
25 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 2.01,69
26 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 2.01,74
27 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 2.04,06

Native Language Names