China - National Championships 2019

Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Ladies - Sprint 5 January 2019

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,01
2 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 39,03
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 39,43
4 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,61
5 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 39,80
6 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,81
7 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,82 SB
8 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 40,01 SB
9 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 40,11 SB
10 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 40,33 SB
11 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 40,46
12 SUN Nan 孙楠 LN1 CHN CHN 40,57 SB
13 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 40,65
14 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,69
15 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 40,73
16 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,80
17 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 41,05
18 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 41,19
19 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 41,24
20 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 41,25
21 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 41,31
22 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 41,40
23 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 41,44
24 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,46
25 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 41,49 SB
26 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 41,56 SB
27 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 41,57
28 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 41,77
29 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 41,85 SB
30 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 42,17
31 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 42,43
32 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 42,56
33 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 43,04
34 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 43,23

SB - Season Best

Native Language Names