China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

1500m Ladies - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 2.06,94 PR SB
2 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.08,10 PR SB
3 HONG Chu L? CHN CHN 2.08,60 PR SB
4 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.09,26
5 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.09,68 PR SB
6 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.10,25 PR SB
7 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 2.10,29
8 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 2.10,57 PR SB
9 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 2.11,14 PR SB
10 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 2.11,99 SB
11 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 2.12,16 PR SB
12 CHENG Na L? CHN CHN 2.12,63 SB
13 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 2.13,06 PR SB
14 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 2.13,56 PR SB
15 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 2.13,72 PR SB
16 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 2.14,14 PR SB
17 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 2.14,74 SB
18 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 2.14,80 PR SB
19 CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 2.15,28 PR SB
20 ZHANG Wenwen 张雯雯 L? CHN CHN 2.16,67 PR SB
21 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.18,76 PR SB
22 MU Yingying L? CHN CHN 2.18,87 PR SB
23 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 2.19,08 PR SB
24 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 2.19,19 PR SB
25 YU Hongyang 于洪洋 L? CHN CHN 2.19,49 PR SB
26 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 2.20,78 PR SB
27 SI Yu 司雨 L? CHN CHN 2.22,11 PR SB
28 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 2.23,38 PR SB
29 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 2.24,00 PR SB
30 ZHU Qi 朱琪 L? CHN CHN 2.28,05
31 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 2.32,18 PR SB
32 WANG Qing 王晴 L? CHN CHN 2.37,71 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names