National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

1000m Women 21 September 2019

Rank Name Country Time
1 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 1.21,51
2 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.22,02
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 1.22,06
4 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 1.22,68
5 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.23,11
6 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 1.23,12
7 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.23,23 SB
8 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 1.23,40
9 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 1.23,76 SB
10 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 1.23,93
11 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 1.24,44
12 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 1.24,64
13 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 1.24,66
14 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.24,67
15 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 1.24,83
16 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 1.25,09 SB
17 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 1.25,47
18 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 1.25,59 PR SB
19 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 1.25,92
20 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 1.25,93 PR SB
21 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 1.26,10 SB
22 LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 1.26,37 SB
23 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 1.26,39
24 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 1.26,60
25 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 1.26,67 PR SB
26 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 1.26,82
27 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 1.26,85
28 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 1.27,05
29 WANG Yingying 王莹莹 LC2 CHN CHN 1.27,16 PR SB
30 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LB1 CHN CHN 1.27,66(1)
31 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 1.27,66(3)
32 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 1.27,77
33 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 1.27,81
34 CHEN Yao 陈垚 LB1 CHN CHN 1.28,21
35 DONG Siying 董司莹 LA1 CHN CHN 1.28,51 SB
36 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 1.28,73
37 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 1.28,82
38 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 1.28,98
39 WANG Zhixian 王智贤 LB2 CHN CHN 1.29,26 PR SB
40 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.29,32
41 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 1.29,43 PR SB
42 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 1.29,45 SB
43 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 1.29,80 PR SB
44 XIA Zihan 夏子涵 LB2 CHN CHN 1.29,89 SB
45 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 1.29,92
46 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.30,44
47 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.30,50 SB
48 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 1.30,60 SB
49 QIN Feifei 秦霏霏 LB2 CHN CHN 1.30,64 PR SB
50 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.30,69 SB
51 ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN 1.30,82 SB
52 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 1.30,86 SB
53 ZOU Xinyue 邹馨悦 LC2 CHN CHN 1.30,93
54 MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 1.31,02
55 HOU Yan 侯妍 LA2 CHN CHN 1.31,65 PR SB
56 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 1.31,80
57 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 1.31,99 PR SB
58 ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA2 CHN CHN 1.32,13 PR SB
59 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 1.32,17
60 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 1.32,19 PR SB
61 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.32,21
62 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 1.32,32 PR SB
63 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 1.32,76
64 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.32,79 SB
65 GU Wu 谷午 LB2 CHN CHN 1.32,80 SB
66 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 1.33,03 SB
67 GUAN Shiqi 关诗琦 LB2 CHN CHN 1.33,36 SB
68 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 1.33,50 SB
69 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 1.33,66
70 CUI Zhijie 崔智婕 L? CHN CHN 1.33,87
71 LI Xin (2003) 李欣 LB1 CHN CHN 1.34,16 SB
72 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 1.34,19 PR SB
73 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LC2 CHN CHN 1.34,66 PR SB
74 LI Ran 李冉 LB2 CHN CHN 1.35,32 SB
75 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 1.36,48 SB
76 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.36,53 SB
77 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 1.37,78 SB
78 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.38,30 SB
79 WANG Qing 王晴 LB1 CHN CHN 1.38,51 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names