National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛

Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019 Source: www.sskating.com

1000m Men 20 September 2019

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 1.13,77
2 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.14,00 PR SB
3 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.14,07
4 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.14,34
5 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 1.14,74 SB
6 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.14,75
7 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.14,81
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 1.15,00
9 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.15,36
10 YAO Yong 姚勇 MA2 CHN CHN 1.15,47 SB
11 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN 1.15,52
12 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 1.15,60(5)
12 WANG Zilong 王子龙 MA1 CHN CHN 1.15,60(5) SB
14 YANG Guowei 杨国威 MA2 CHN CHN 1.15,68 SB
15 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 1.15,81
16 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 1.15,91
17 LI Xiangjun 李祥俊 MA2 CHN CHN 1.15,92 SB
18 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 1.16,00 PR SB
19 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 1.16,24 SB
20 GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 1.16,43
21 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.16,45(2)
22 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 1.16,45(9)
23 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 1.16,47
24 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.16,50
25 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 1.16,56
26 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 1.16,64
27 YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 1.16,67
28 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 1.16,69
29 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 1.16,70
30 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MN1 CHN CHN 1.16,87
31 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.17,10
32 LIU Ao 刘奥 MN2 CHN CHN 1.17,25 SB
33 ZHOU Mingxuan 周明萱 MA1 CHN CHN 1.17,28 SB
34 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 1.17,30 SB
35 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.17,35
36 HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 1.17,36 PR SB
37 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.17,40
38 ZHANG Tianli 张天力 MA2 CHN CHN 1.17,44 SB
39 MA Wei 马威 MN2 CHN CHN 1.17,52 PR SB
40 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MA1 CHN CHN 1.17,53 SB
41 WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN 1.17,61
42 XU Mingyang 许铭洋 MA2 CHN CHN 1.17,65 PR SB
43 YANG Tianyi 杨添翼 MA2 CHN CHN 1.17,95
44 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 1.17,97
45 DONG Hao (1996) 董浩 MN4 CHN CHN 1.17,98 SB
46 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 1.18,10
47 WU Shuxin 吴书新 MA2 CHN CHN 1.18,21
48 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.18,32
49 YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN 1.18,68 PR SB
50 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.18,73
51 LIU Bochao 刘博超 MA1 CHN CHN 1.18,90
52 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.18,97
53 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 1.19,02
54 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.19,03
55 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 1.19,05 PR SB
56 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 1.19,11
57 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.19,14
58 GUO Song 郭松 MN1 CHN CHN 1.19,15(2)
59 CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 1.19,15(7)
60 WANG Wei (2002) 王威 MB2 CHN CHN 1.19,20
61 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.19,33
62 WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 1.19,34
63 WANG Xuqi 王绪琦 MB2 CHN CHN 1.19,36 PR SB
64 TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 1.19,43 SB
65 GENG Xinyu 耿欣宇 MA2 CHN CHN 1.19,44 SB
66 SUN Fengyu 孙锋钰 MC2 CHN CHN 1.19,48 PR SB
67 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.19,58
68 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 1.19,61
69 LIN Zetao 林泽涛 MN3 CHN CHN 1.19,67 PR SB
70 WU Jinlong 吴金龙 MB1 CHN CHN 1.19,68(0) PR SB
71 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 1.19,68(2)
72 CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 1.19,82
73 SHANG Hang 商航 MA1 CHN CHN 1.19,84
74 JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 1.19,87
75 GAO Pengxiang 高鹏翔 MB2 CHN CHN 1.19,88(2) PR SB
76 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 1.19,88(8)
77 SUN Yichen 孙逸宸 MN3 CHN CHN 1.19,92
78 LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 1.20,11
79 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 1.20,13 PR SB
80 JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN 1.20,14
81 WANG Jiankai 汪建铠 MB2 CHN CHN 1.20,19
82 ZHAO Mingyue 赵明月 MB2 CHN CHN 1.20,29
83 XU Xiaoding 徐小丁 MA1 CHN CHN 1.20,31
84 YIN Cheng 尹成 MA1 CHN CHN 1.20,42 PR SB
85 WANG Chenyang 王晨阳 M? CHN CHN 1.20,44 PR SB
86 ZHOU Zihang 周子航 MA1 CHN CHN 1.20,51 PR SB
87 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 1.20,53 PR SB
88 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 1.20,54
89 WANG Meng 王猛 MA1 CHN CHN 1.20,59 SB
90 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 1.20,61
91 SONG Xingxu 宋星旭 MN2 CHN CHN 1.20,65 PR SB
92 ZHAO Sixiang 赵思翔 MA1 CHN CHN 1.20,74 PR SB
93 PU Zhengxi 朴政熹 MA1 CHN CHN 1.20,84
94 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 1.20,85
95 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 1.20,88
96 ZHAO Xu 赵旭 MC2 CHN CHN 1.20,92 PR SB
97 LI Haoyuanfei 李昊原飞 MB2 CHN CHN 1.20,94 SB
98 QI Zenglu 齐增路 MA1 CHN CHN 1.20,98 SB
99 LENG Fuxiang 冷福祥 MB1 CHN CHN 1.21,00
100 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 1.21,18
101 CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 1.21,44 PR SB
102 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MB1 CHN CHN 1.21,51 SB
103 FAN Mingyang 范名扬 M? CHN CHN 1.21,62
104 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 1.21,65 SB
105 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 1.21,76
106 GAO Feng 高峰 MN1 CHN CHN 1.21,79 SB
107 YAN Ran 鄢然 M? CHN CHN 1.21,86 PR SB
108 Aredake BUERLIESI 阿热达克 布尔列斯 M? CHN CHN 1.21,92 PR SB
109 LIU Jinshuo 刘金硕 MB2 CHN CHN 1.21,95 PR SB
110 ZHAO Feihe 赵飞贺 MB2 CHN CHN 1.21,97 PR SB
111 WANG Yongxiang 王永祥 MB1 CHN CHN 1.22,04 PR SB
112 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.22,29 SB
113 SHANG Wenjun 尚文君 MB2 CHN CHN 1.22,36 PR SB
114 JI Guangxin 冀广鑫 MB1 CHN CHN 1.22,48 PR SB
115 SUN Rui 孙瑞 MC2 CHN CHN 1.22,53
116 LIU Yang (2004) 刘洋 MB1 CHN CHN 1.22,56 SB
117 LIU Xin (2002) 刘鑫 MA1 CHN CHN 1.22,84 SB
118 FAN Jinshuai 范金帅 MB2 CHN CHN 1.23,12 PR SB
119 HAN Kaida 韩楷达 MC2 CHN CHN 1.23,50 SB
120 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MA1 CHN CHN 1.23,56 PR SB
121 ZHANG Jian (2005) 张建 MC2 CHN CHN 1.23,62 PR SB
122 ZHANG Rongtian 张荣添 MB1 CHN CHN 1.23,66 PR SB
123 ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 1.23,76
124 LIU Zehua 刘泽华 MB2 CHN CHN 1.24,03(3) PR SB
125 CHI Baixiang 迟佰祥 M? CHN CHN 1.24,03(5) SB
126 SONG Guoen 宋国恩 MA1 CHN CHN 1.24,25 PR SB
127 TIAN Jiajun 田嘉俊 M? CHN CHN 1.24,32 PR SB
128 DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 1.24,40 PR SB
129 YANG Le 杨乐 MB2 CHN CHN 1.24,63 PR SB
130 ZHANG Junming 张峻名 MB2 CHN CHN 1.24,69 PR SB
131 ZHANG Xingjia 张兴家 MB2 CHN CHN 1.24,71 PR SB
132 CHU Huaiyu 楚淮煜 M? CHN CHN 1.24,80(4) PR SB
133 TONG Yuangeng 佟沅耕 MB1 CHN CHN 1.24,80(7) PR SB
134 TONG Junjie 佟俊杰 MC2 CHN CHN 1.24,83 PR SB
135 YU Chenghai 于成海 M? CHN CHN 1.24,90 PR SB
136 ZHANG Danfeng 张丹峰 MB2 CHN CHN 1.25,50 PR SB
137 LI Qiang (2002-11) 李强 MB2 CHN CHN 1.25,62 PR SB
138 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 1.26,30 SB
139 WANG Ruolong 王若龙 MN1 CHN CHN 1.26,43 PR SB
140 PEI Guodong 裴国栋 MA1 CHN CHN 1.26,76 SB
DQ YE Qiang 叶强 MN1 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN DQ
DQ ZHAO Yanhui 赵艳辉 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names