14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

1000m Women 26 October 2019

Rank Name Country Time
1 HAO Jiachen 郝佳晨 L30 CHN CHN 1.18,32 TR
2 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN4 CHN CHN 1.19,74 SB
3 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.20,05
4 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.20,53 SB
5 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.20,57 SB
6 LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 1.20,74
7 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 1.20,78(1) SB
8 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 1.20,78(3) SB
9 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.20,90 SB
10 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 1.21,14 SB
11 ZHANG Xin (1990) 张鑫 L30 CHN CHN 1.21,26 SB
12 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 1.21,27 SB
13 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 1.21,30 PR SB
14 ZHAO Yining 赵一宁 LN2 CHN CHN 1.21,47 PR SB
15 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 1.21,49
16 JIN Lilan 金丽兰 LN3 CHN CHN 1.21,56 SB
17 WANG Yueyue 王月悦 LN4 CHN CHN 1.21,59 PR SB
18 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 1.21,67 SB
19 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 1.22,02 PR SB
20 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 1.22,11(0) PR SB
21 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 1.22,11(4) PR SB
22 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.22,14 SB
23 MA Wenjing 马文静 LN2 CHN CHN 1.22,24 PR SB
24 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN 1.22,51
25 WU Shuangshuang 吴双双 LSA CHN CHN 1.22,68 SB
26 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 1.22,72 SB
27 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 1.22,83
28 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 1.22,92 PR SB
29 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 1.23,18 SB
30 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 1.23,34 SB
31 XIAO Nan 肖楠 LN3 CHN CHN 1.23,35 PR SB
32 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 1.23,58
33 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN 1.23,84 PR SB
34 REN Jia 任佳 LN3 CHN CHN 1.23,89 SB
35 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 1.23,94 SB
36 LI Meiqi 李美其 LN1 CHN CHN 1.24,00 PR SB
37 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 1.24,26 PR SB
38 WANG Biying 王碧莹 LN1 CHN CHN 1.24,33 SB
39 LYU Bing 吕冰 LN1 CHN CHN 1.24,92 SB
40 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 1.25,02 SB
41 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 1.25,48(0) SB
42 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.25,48(8) SB
43 CHANG Youdan 常又丹 LN2 CHN CHN 1.25,58 SB
44 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN2 CHN CHN 1.25,62 PR SB
45 CHEN Siyu 陈思羽 LN3 CHN CHN 1.26,12 PR SB
46 XIAO Jinming 肖金铭 LN1 CHN CHN 1.26,98 SB
47 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 1.27,14
48 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 1.27,32 SB
49 ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC2 CHN CHN 1.27,85 PR SB
50 LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 1.28,06 PR SB
51 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 1.29,26 PR SB
52 MA Wenyao 马文瑶 L? CHN CHN 1.29,60 PR SB
53 LI Bingbing 李冰冰 LN1 CHN CHN 1.29,86 SB
54 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 1.30,52 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names