2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

Mass Start (16 laps) Semifinal B Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 9.43,02 60
2 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 9.43,85 43
3 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 9.43,87 20
4 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 9.43,90 10
5 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 9.43,95 10
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 9.48,34 6
7 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 9.44,34 4
8 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 10.25,89 2
9 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 9.44,41 1
10 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 9.46,03 1
11 ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 9.46,60
12 WANG Yao 王垚 LC2 CHN CHN 9.46,96
13 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 9.48,75
14 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 9.48,95
15 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 10.00,59
16 WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 10.02,30

Native Language Names