2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站

Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019

Mass Start (16 laps) Final Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Points
1 FANG Huiyan 方慧燕 LN1 CHN CHN 9.21,78 62
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN 9.22,86 42
3 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 9.23,83 23
4 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN2 CHN CHN 9.23,91 10
5 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 9.24,12 6
6 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 9.36,57 4
7 LI Leming 李乐铭 LA2 CHN CHN 9.25,62 3
8 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 9.36,57 3
9 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 9.57,92 3
10 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 9.30,03
11 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 9.55,02
12 WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN
13 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN
14 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN
15 MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN
16 WANG Xintong 王昕童 LN3 CHN CHN

Native Language Names