2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

500m Men 21 December 2019

Rank Name Country Time
1 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 36,40
2 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 36,47
3 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 36,56
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,59(4)
5 LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 36,59(8)
6 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 36,76
7 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 36,79
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 36,90
9 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 36,92
10 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN 36,96 SB
11 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 36,97
12 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 36,99
13 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 37,06(0)
13 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,06(0)
15 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 37,06(4)
16 XUE Zhiwen 薛智文 MB1 CHN CHN 37,09
17 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 37,16
18 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 37,23
19 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 37,24
20 YANG Tianyi 杨添翼 MA2 CHN CHN 37,27
21 LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 37,29
22 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 37,30
23 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 37,34(4)
24 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 37,34(7)
25 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 37,38(7)
26 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,38(8)
27 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 37,39
28 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 37,43
29 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 37,44
30 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 37,45
31 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 37,47
32 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 37,49
33 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,57
34 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 37,59
35 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,60(0) SB
36 SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN 37,60(8)
37 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 37,64
38 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 37,69
39 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 37,70
40 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 37,76(4)
41 GAO Hongliang 高洪亮 MN2 CHN CHN 37,76(9)
42 JIN Shunri 金顺日 MN2 CHN CHN 37,81(7)
43 WANG Bo (2001) 王博 MA2 CHN CHN 37,81(9)
44 SUN Xin 孙鑫 MN3 CHN CHN 37,84
45 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 37,85
46 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 37,86
47 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 37,92(1)
48 LIU Jianan 刘嘉男 MSA CHN CHN 37,92(5)
49 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN 37,93
50 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 37,96
51 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN 37,99
52 WANG Zihao (2001) 王子豪 MA1 CHN CHN 38,04
53 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MA1 CHN CHN 38,06
54 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 38,08
55 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 38,09
56 WANG Zilong 王子龙 MA1 CHN CHN 38,16
57 GAO Ji 高吉 MN2 CHN CHN 38,17
58 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 38,23
59 TAN Sheng 谭昇 MA2 CHN CHN 38,25
60 ZHOU Mingxuan 周明萱 MA1 CHN CHN 38,27
61 YANG Guowei 杨国威 MA2 CHN CHN 38,31
62 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 38,36
63 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 38,37
64 LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 38,38
65 LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 38,41
66 BAI Tiandi 白天迪 MN2 CHN CHN 38,42
67 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN 38,43
68 WANG Wei (2002) 王威 MB2 CHN CHN 38,50
69 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 38,51
70 LIU Bin 刘斌 MC1 CHN CHN 38,54 SB
71 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 38,58
72 ZHANG Lutong 张路通 MB2 CHN CHN 38,60
73 LIU Chunsheng 刘春升 MA1 CHN CHN 38,61
74 LI Qiang (2002-02) 李强 MA1 CHN CHN 38,62
75 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 38,67
76 YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 38,74
77 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 38,78 SB
78 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 38,80
79 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 38,81(4) PR SB
80 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 38,81(9) SB
81 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 38,82(8)
82 LI Rui 李睿 M? CHN CHN 38,82(9) PR SB
83 DAI Xin 代鑫 MA1 CHN CHN 38,83
84 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 38,86
85 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 38,88
86 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 38,89
87 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA2 CHN CHN 38,93
88 FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 38,95
89 SONG Zhengnan 宋政楠 MA2 CHN CHN 38,99 PR SB
90 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 39,02
91 JIN Kaizhi 靳凯智 MA2 CHN CHN 39,03
92 LIU Xin (2002) 刘鑫 MA1 CHN CHN 39,05 SB
93 ZHAO Mingyue 赵明月 MB2 CHN CHN 39,08
94 HUANG Jiarui 黄家瑞 MB1 CHN CHN 39,10
95 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 39,16
96 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 39,18 SB
97 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 39,20
98 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MA1 CHN CHN 39,23
99 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 39,31
100 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MA1 CHN CHN 39,33(1)
101 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 39,33(9)
102 YIN Cheng 尹成 MA1 CHN CHN 39,35
103 TAN Bowen 谭博文 MA1 CHN CHN 39,38
104 SHANG Hang 商航 MA1 CHN CHN 39,45 PR SB
105 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 39,48
106 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 39,51
107 WU Jinlong 吴金龙 MB1 CHN CHN 39,56
108 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 39,60
109 LENG Fuxiang 冷福祥 MB1 CHN CHN 39,64 PR SB
110 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 39,65
111 LI Jiaming 李珈名 MA1 CHN CHN 39,66 PR SB
112 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 39,67
113 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 39,88
114 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 39,96
115 CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 40,08
116 WANG Wenxuan 王文轩 MB2 CHN CHN 40,15
117 XU Xiaoding 徐小丁 MA1 CHN CHN 40,32
118 QI Zenglu 齐增路 MA1 CHN CHN 40,42
119 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.10,42
DQ GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN DQ
DQ CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN DQ
DQ BU Yachao 卜亚超 MB2 CHN CHN DQ
DQ CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names