2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站

Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019

1500m Men 22 December 2019

Rank Name Country Time
1 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.52,22 TR
2 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.52,62
3 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.53,29
4 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.54,05
5 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 1.54,27
6 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 1.54,50
7 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 1.54,74
8 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.54,77
9 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.55,02
10 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 1.55,11
11 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 1.55,26
12 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 1.55,40
13 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 1.55,45
14 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 1.55,62
15 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.55,75
16 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN 1.55,84
17 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.55,94
18 XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN 1.55,98
19 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.56,07
20 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 1.56,10
21 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.56,13
22 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 1.56,31
23 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.56,45
24 SUN Xin 孙鑫 MN3 CHN CHN 1.56,51
25 GAO Ji 高吉 MN2 CHN CHN 1.56,65
26 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.56,66
27 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 1.56,70
28 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.56,73
29 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.56,76
30 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 1.56,79
31 WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 1.56,88
32 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 1.56,89
33 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.56,90
34 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 1.56,95
35 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA2 CHN CHN 1.57,09
36 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 1.57,15
37 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.57,24
38 HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 1.57,25
39 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 1.57,36
40 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 1.57,55(3)
41 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 1.57,55(7)
42 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 1.57,61
43 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 1.57,65
44 TAN Sheng 谭昇 MA2 CHN CHN 1.57,66
45 PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 1.57,67
46 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 1.58,11 SB
47 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 1.58,14
48 WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 1.58,15
49 CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 1.58,23
50 SUN Chuanyi 孙传懿 MB2 CHN CHN 1.58,33
51 YANG Dongsheng 杨东生 MA1 CHN CHN 1.58,66
52 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 1.58,72(1)
53 YANG Hanzhi 杨汉志 MA2 CHN CHN 1.58,72(8)
54 WANG Yang (2001) 王杨 MA2 CHN CHN 1.58,81
55 QIN Chengxu 秦成旭 MA1 CHN CHN 1.58,89
56 MA Kaiwen 马凯文 MA1 CHN CHN 1.58,90
57 CHI Wenguang 迟文广 MA1 CHN CHN 1.59,15(2)
58 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA2 CHN CHN 1.59,15(3)
59 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 1.59,16
60 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA2 CHN CHN 1.59,18
61 GU Aofeng 谷傲峰 MA2 CHN CHN 1.59,22
62 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 1.59,23
63 FU Wenhao 付文昊 MA2 CHN CHN 1.59,40
64 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.59,80
65 GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 1.59,92
66 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN 1.59,93
67 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 2.00,02
68 LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 2.00,06
69 LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 2.00,29
70 ZHANG Jiayun 张家运 MN1 CHN CHN 2.00,46
71 SHI Jingxin 石景鑫 MB2 CHN CHN 2.00,53
72 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 2.01,02
73 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 2.01,03
74 ZHANG Ming 张明 MA2 CHN CHN 2.02,02
75 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 2.02,14
76 LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 2.02,40
77 YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 2.02,58
78 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 2.03,15
79 XU Wenyang 许文洋 MA2 CHN CHN 2.03,24
80 LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 2.03,99

TR - Track Record, SB - Season Best

Native Language Names