China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

500m Women - Group C 4 January 2020

Rank Name Country Time
1 XIN Yuxin 信雨馨 LYA CHN CHN 42,22 PR SB
2 LIU Yunqi 刘昀琪 LYA CHN CHN 42,97 PR SB
3 DAI Wenjie 戴文洁 L? CHN CHN 42,99 PR SB
4 XIA Ziqi 夏子淇 LC1 CHN CHN 43,80
5 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 43,85(3) PR SB
6 LIU Xingchi L? CHN CHN 43,85(4) SB
7 DU Yuchen L? CHN CHN 43,89 SB
8 WANG Mengyuan 王梦缘 L? CHN CHN 43,92 SB
9 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 44,53 PR SB
10 WU Xiaohan L? CHN CHN 44,62 SB
11 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 44,74 PR SB
12 TAI Zhien 太智恩 LYA CHN CHN 44,87 PR SB
13 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 45,01 PR SB
14 XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN 45,24 PR SB
15 GAO Shuoying L? CHN CHN 45,41 SB
16 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 45,72 PR SB
17 ZHAO Yitong 赵艺童 L? CHN CHN 45,73 PR SB
18 YU Shihui 于诗惠 LC1 CHN CHN 45,95 PR SB
19 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 46,44 PR SB
20 LIU Hao (2) 刘好 L? CHN CHN 47,30 PR SB
21 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 49,16 PR SB
22 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 50,77 PR SB
23 ZHANG Shaohan 张邵涵 L? CHN CHN 59,54 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names