China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

3000m Ladies - Group C 5 January 2020

Rank Name Country Time
1 LIU Yunqi 刘昀琪 L? CHN CHN 4.34,45 PR SB
2 XIN Yuxin 信雨馨 L? CHN CHN 4.38,15 PR SB
3 DU Yuchen L? CHN CHN 4.42,19 PR SB
4 LIU Xingchi L? CHN CHN 4.44,00 PR SB
5 ZHANG Shaohan 张邵涵 L? CHN CHN 4.44,51 PR SB
6 WANG Mengyuan 王梦缘 L? CHN CHN 4.48,55 PR SB
7 TAI Zhien 太智恩 L? CHN CHN 4.49,10 PR SB
8 LI Aijia 李艾珈 L? CHN CHN 4.49,25 PR SB
9 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 4.49,41 PR SB
10 GAO Shuoying L? CHN CHN 4.55,66 SB
11 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 4.56,89 PR SB
12 ZHAO Yitong 赵艺童 L? CHN CHN 4.57,77 PR SB
13 DAI Wenjie 戴文洁 L? CHN CHN 5.01,10 PR SB
14 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 5.04,96 PR SB
15 LIU Hao (2) 刘好 L? CHN CHN 5.05,72 PR SB
16 YU Hongzhu L? CHN CHN 5.07,90 PR SB
17 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 5.08,42 PR SB
18 YU Shihui 于诗惠 L? CHN CHN 5.10,33 PR SB
19 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 5.10,92 PR SB
20 WU Xiaohan L? CHN CHN 5.15,80 SB
21 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 5.27,58 PR SB
DQ XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names