China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Mass Start (10 laps) Men - Group B 5 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 5.41,00 30
2 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 5.41,26 20
3 JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 5.42,83 10
4 WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 5.42,86 4
5 CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 5.45,08 3
6 WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 5.47,10 3
7 GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 5.43,20 2
8 YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 5.43,94 2
9 GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 5.44,41 2
10 CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 5.46,76 2
11 CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 5.43,77 1
12 RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 5.43,77
13 LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 5.43,81
14 LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 5.43,90
15 CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 5.44,21
16 SUN Rui (2004) 孙瑞 MC2 CHN CHN 5.44,42
17 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 5.44,54
18 XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 5.44,57
19 LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 5.44,80
20 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 5.44,92
21 Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 5.49,08
DNF LIU Bin 刘斌 MC1 CHN CHN DNF
DNF CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN DNF
DNF CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN DNF

Native Language Names