China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

500m Men - Sprint 12 January 2020

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 35,74
2 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 35,82
3 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 35,92
4 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,07
5 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 36,26
6 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 36,30
7 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 36,33
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 36,34
9 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 36,36
10 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 36,37
11 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 36,39 PR SB
12 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 36,41
13 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 36,44 PR SB
14 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 36,45(0)
15 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 36,45(4)
16 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 36,50 SB
17 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 36,57
18 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,63
19 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 36,65
20 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 36,70
21 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 36,76
22 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,77
23 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 36,93 SB
24 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,94
25 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 37,01
26 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 37,05(0)
27 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,05(9)
28 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 37,11
29 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 37,13
30 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 37,14
31 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 37,17
32 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 37,20
33 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 37,24
34 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 37,31
35 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 37,40
36 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 37,42(1)
37 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 37,42(3)
38 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 37,52 PR SB
39 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 56,59

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names