China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

1000m Men - Sprint 12 January 2020

Rank Name Country Time
1 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 1.10,55
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 1.11,61
3 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 1.12,06
4 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 1.12,12
5 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 1.12,22
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 1.12,35
7 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 1.12,49
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 1.12,67
9 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 1.12,73
10 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 1.12,77
11 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.12,91
12 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.12,99
13 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.13,00
14 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.13,39
15 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.13,54
16 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.13,55 SB
17 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.13,92 PR SB
18 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 1.13,96
19 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.14,07
20 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.14,25
21 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 1.14,71
22 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.14,72
23 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 1.14,79
24 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,80
25 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.14,91
26 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 1.14,94
27 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 1.15,00
28 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.15,07
29 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.15,74 PR SB
30 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 1.16,10
31 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.16,33
32 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 1.16,39
33 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.16,87
34 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 1.17,02
35 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.18,02
36 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 1.18,85
37 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 1.22,66

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names