China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

Mass Start (16 laps) Women 11 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN 9.45,88 60
2 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN2 CHN CHN 9.46,13 40
3 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 9.46,41 10
4 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 9.46,59 6
5 LI Jingwen (1998) 李婧文 LN2 CHN CHN 9.49,78 5
6 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN 9.47,97 4
7 LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN 9.46,91 3
8 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 9.48,96 3
9 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 9.52,56 3
10 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 9.48,26
11 SUN Yingyuan 孙英媛 LN2 CHN CHN 9.48,56
12 XI Dongxue 奚冬雪 LN2 CHN CHN 9.50,01
13 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 9.50,75
14 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 9.52,25
15 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 10.16,31
16 MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN
DQ LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN DQ

Native Language Names