China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

Mass Start (16 laps) Men 11 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 8.14,33 60
2 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 8.14,36 40
3 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 8.14,48 10
4 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 8.14,48 6
5 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 8.14,75 3
6 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 8.19,31 3
7 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 8.21,60 3
8 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 8.27,21 2
9 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 8.27,74 2
10 HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 8.28,74 2
11 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 8.45,13 1
12 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 8.15,15
13 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 8.16,62
14 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 8.18,25
15 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 8.21,05
16 GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 8.21,15
17 YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 8.21,26
18 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 8.27,48
19 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 8.37,02
20 WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 8.39,83
21 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN
22 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN
23 ZHANG Chao (2001) 张超 MA1 CHN CHN
24 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN
DQ NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN DQ

Native Language Names