China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

500m Women - Sprint 11 January 2020

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 38,53
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN4 CHN CHN 38,90
3 PEI Chong 裴冲 LN4 CHN CHN 38,92
4 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,32
5 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,54
6 ZHANG Lina 张丽娜 LN3 CHN CHN 39,58
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LN4 CHN CHN 39,75 SB
8 HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 39,88
9 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 39,98
10 LIN Xue 林雪 LN1 CHN CHN 40,12
11 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 40,31
12 YANG Sining 杨思凝 LN1 CHN CHN 40,36
13 SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 40,41
14 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,55
15 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 40,56
16 YANG Jie 杨杰 LN2 CHN CHN 40,59
17 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 40,62
18 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 40,68
19 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 40,77
20 WANG Wenjia 王文佳 LN2 CHN CHN 40,95
21 LI Chenyu 李晨宇 LN3 CHN CHN 40,98
22 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 41,03
23 LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 41,06
24 XU Meng 徐萌 LN1 CHN CHN 41,14
25 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN 41,16
26 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,29
27 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 41,30
28 WANG Guanyue 王冠玥 LN1 CHN CHN 41,37 SB
29 SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 41,54
30 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN 41,77
31 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 41,83
32 ZHOU Yuting 周宇婷 LN1 CHN CHN 42,01
33 SONG Yue (2000) 宋月 LN1 CHN CHN 42,15
34 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 42,21
35 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LN1 CHN CHN 42,53

SB - Season Best

Native Language Names