China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

Mass Start (16 laps) Final Men 12 February 2023

Rank Name Country Time Points
1 WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN 9.23,05 63
2 ZHOU Zihan 周梓涵 MN1 CHN CHN 9.29,84 40
3 ZHANG Jian (2005) 张建 MA1 CHN CHN 9.29,86 20
4 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 9.29,89 10
5 YANG Xin 杨鑫 MN1 CHN CHN 9.34,60 10
6 WANG Zhengyang 王正阳 MA2 CHN CHN 9.34,51 6
7 HAN Xihao 韩锡昊 MN4 CHN CHN 9.51,49 4
8 JIAO Wenjie 焦文杰 MA1 CHN CHN 9.45,43 2
9 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 9.41,46 1
10 QI Sikai 亓思凯 MSA CHN CHN 9.34,88
11 HU Xiaoyu 胡晓宇 M? CHN CHN 9.35,56
12 WANG Bingwang 王炳旺 MA1 CHN CHN 9.35,63
13 CHEN Weicong 陈威从 MC2 CHN CHN 9.38,92
14 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 9.40,96
15 DENG Zhihan 邓智瀚 MA2 CHN CHN 9.46,12
DQ GAO Xiaofeng 高晓锋 MB2 CHN CHN DQ

Native Language Names