China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

Mass Start (16 laps) Women 12 February 2023

Rank Name Country Time Points
1 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 9.19,97 60
2 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 9.20,24 40
3 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 9.20,55 20
4 XIA Ziqi 夏子淇 LB2 CHN CHN 9.20,82 10
5 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 9.41,78 9
6 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 9.21,16 6
7 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 9.21,42 4
8 NI Huaqing 倪华青 LB1 CHN CHN 9.56,05 3
9 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 9.25,91 2
10 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 9.40,78 2
11 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 9.26,41
12 LI Xiang (2000) 李想 LN4 CHN CHN 9.30,03
13 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 9.33,13
14 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 9.33,38
15 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 9.34,89
16 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 9.36,70
17 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 9.38,32
18 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 9.40,21
19 SHAO Shiqian 邵世倩 LB2 CHN CHN 9.42,09
DNF LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN DNF
DNF LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN DNF

Native Language Names