China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

10000m Men 10 February 2023

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 13.41,81 TR PR SB
2 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 13.43,62 PR SB
3 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MN3 CHN CHN 13.45,81 PR SB
4 YU Jiawei 于佳伟 MN3 CHN CHN 13.53,19 SB
5 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MN1 CHN CHN 13.58,39 PR SB
6 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN2 CHN CHN 13.58,52 PR SB
7 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 MA2 CHN CHN 14.03,66 PR SB
8 WANG Zebin 王泽槟 MA1 CHN CHN 14.04,87 PR SB
9 LI Wenhao 李文淏 MA1 CHN CHN 14.06,31
10 CHEN Lei 陈磊 MA2 CHN CHN 14.11,63 PR SB
11 WANG Yang (2001) 王杨 MN3 CHN CHN 14.14,65
12 YANG Boyue 杨博越 MN2 CHN CHN 14.21,33 PR SB
13 LIU Zehao 刘泽昊 MN2 CHN CHN 14.21,86 PR SB
14 YANG Hang 杨航 MA1 CHN CHN 14.26,73 PR SB
15 GAO Pengxiang 高鹏翔 MN1 CHN CHN 14.33,98 PR SB
16 LI Yuhaochen 李禹豪晨 MB2 CHN CHN 14.34,94 PR SB
17 GAO Xiaofeng 高晓锋 MB2 CHN CHN 14.36,32 PR SB
18 RONG Zesheng 荣泽胜 MA2 CHN CHN 14.38,50 PR SB
19 YANG Xin 杨鑫 MN1 CHN CHN 14.39,87 PR SB
20 GAO Yueminghao 高岳明昊 M? CHN CHN 14.40,81 PR SB
21 JIANG Wei 姜伟 MN2 CHN CHN 14.42,28 PR SB
22 YIN Zimiao 尹子淼 MN1 CHN CHN 14.47,27 PR SB
23 WANG Song 王淞 MN3 CHN CHN 14.50,33
24 GUO Jian (2005) 郭建 MA1 CHN CHN 14.54,26 PR SB
25 DONG Xietian 董谢天 MB2 CHN CHN 14.55,83 PR SB
26 LIU Zihan (2005) 刘梓涵 MA1 CHN CHN 15.00,16 PR SB
27 XIAO Jinbao 肖金宝 MN1 CHN CHN 15.00,22 PR SB
28 QIN Jinghao 秦靖皓 MB2 CHN CHN 15.02,16 PR SB
29 YIN Zixin 尹子鑫 MN1 CHN CHN 15.06,25 PR SB
30 QIN Chengxu 秦成旭 MN2 CHN CHN 15.07,53 PR SB
31 YANG Hanzhi 杨汉志 MN3 CHN CHN 15.13,78 PR SB
32 PU Zhengxi 朴政熹 MN2 CHN CHN 15.23,64 PR SB
33 DING Zengxin 丁增新 MB2 CHN CHN 15.25,05 PR SB
34 XING Bo 邢博 MN2 CHN CHN 15.26,44 PR SB
35 ZHANG He 张鹤 MN2 CHN CHN 15.38,33 PR SB
36 JIANG Dianpeng 姜殿鹏 MB2 CHN CHN 15.41,02 PR SB
DQ HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN DQ
DQ WANG Shuaihan 王帅涵 MN1 CHN CHN DQ
WDR MA Xiaochun 马晓春 MA2 CHN CHN WDR
WDR Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MN4 CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names