China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

500m Women 10 February 2023

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 38,31 TR SB
2 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 38,82
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LSA CHN CHN 39,56 SB
4 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 39,61 PR SB
5 ZOU Xinyue 邹馨悦 LA1 CHN CHN 39,66 PR SB
6 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LA2 CHN CHN 39,76 PR SB
7 HAI Tiange 海天鸽 LN3 CHN CHN 39,87 SB
8 LI Shuang (2002) 李爽 LN1 CHN CHN 40,00 SB
9 QIN Yangyang 秦阳阳 LSA CHN CHN 40,04 SB
10 LI Chenyu 李晨宇 LSA CHN CHN 40,15 SB
11 LIU Xinyue 刘馨悦 LN3 CHN CHN 40,33 PR SB
12 WANG Yingying 王莹莹 LA1 CHN CHN 40,46 PR SB
13 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 40,57 PR SB
14 ZHAO Xin (1992) 赵欣 L30 CHN CHN 40,60 SB
15 YANG Sining 杨思凝 LN4 CHN CHN 40,61(2) SB
16 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 40,61(4) PR SB
17 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 40,65 PR SB
18 CHEN Yao 陈垚 LA2 CHN CHN 40,72 PR SB
19 MA Ruijie 马瑞婕 LA2 CHN CHN 40,73 PR SB
20 XU Meng 徐萌 LN4 CHN CHN 40,85 SB
21 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB1 CHN CHN 40,86 PR SB
22 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 40,88
23 SUN Xiaohan 孙小涵 LN3 CHN CHN 40,99 SB
24 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 41,02
25 LIU Yunqi 刘昀琪 LB1 CHN CHN 41,04 PR SB
26 LI Guangying 李广莹 LN4 CHN CHN 41,09 SB
27 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 41,10 PR SB
28 XIA Ziqi 夏子淇 LB2 CHN CHN 41,13 PR SB
29 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 41,14 PR SB
30 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN2 CHN CHN 41,22 SB
31 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB1 CHN CHN 41,30 PR SB
32 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 41,35
33 YU Shihui 于诗惠 LB2 CHN CHN 41,47 PR SB
34 LIU Sijia 刘思佳 LA1 CHN CHN 41,71 PR SB
35 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 41,73
36 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 41,77 PR SB
37 ZHOU Yuting 周宇婷 LN4 CHN CHN 41,79 SB
38 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 42,17
39 SUN Wen 孙雯 LA1 CHN CHN 42,44(4)
40 QIU Xiuying 邱秀莹 LC2 CHN CHN 42,44(8) PR SB
41 FEI Tianfeng 费天凤 LC2 CHN CHN 42,47 PR SB
42 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 42,56
43 ZHAO Wenhan 赵文涵 LC2 CHN CHN 42,58
44 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 42,70 PR SB
45 WANG Baoyi 王宝怡 LN1 CHN CHN 42,72 PR SB
46 LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN 42,76 SB
47 YANG Yang (3) 杨洋 L? CHN CHN 43,85 PR SB
DQ ZHANG Xinyue 张馨月 LA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names