China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

1000m Women 11 February 2023

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 1.17,95 TR SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 1.18,88
3 HAI Tiange 海天鸽 LN3 CHN CHN 1.19,14 SB
4 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 1.19,93
5 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 1.20,08 PR SB
6 ZOU Xinyue 邹馨悦 LA1 CHN CHN 1.20,23 PR SB
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LN3 CHN CHN 1.20,41 PR SB
8 MA Ruijie 马瑞婕 LA2 CHN CHN 1.20,92
9 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 1.21,19 SB
10 LI Leming 李乐铭 LN3 CHN CHN 1.21,29
11 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LA2 CHN CHN 1.21,34 PR SB
12 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 1.21,52 SB
13 LI Shuang (2002) 李爽 LN1 CHN CHN 1.21,79 SB
14 LIU Yunqi 刘昀琪 LB1 CHN CHN 1.21,85
15 LI Guangying 李广莹 LN4 CHN CHN 1.21,99 PR SB
16 WANG Yingying 王莹莹 LA1 CHN CHN 1.22,08
17 XIA Ziqi 夏子淇 LB2 CHN CHN 1.22,11 PR SB
18 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 1.22,20 PR SB
19 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 1.22,52 SB
20 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.22,81 SB
21 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB1 CHN CHN 1.22,84 PR SB
22 JIN Xiuzhen 金秀真 LA1 CHN CHN 1.22,93(3) PR SB
23 XU Meng 徐萌 LN4 CHN CHN 1.22,93(4) SB
24 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 1.22,97
25 QIN Yangyang 秦阳阳 LSA CHN CHN 1.23,09 SB
26 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB1 CHN CHN 1.23,33
27 SHU Xueer 舒雪儿 LB1 CHN CHN 1.23,56 PR SB
28 YANG Sining 杨思凝 LN4 CHN CHN 1.23,80 SB
29 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LA2 CHN CHN 1.24,09 PR SB
30 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN2 CHN CHN 1.24,23 PR SB
31 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 1.24,38
32 LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN 1.24,39 PR SB
33 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 1.24,55 SB
34 LIU Xinyue 刘馨悦 LN3 CHN CHN 1.24,57 SB
35 ZHOU Yuting 周宇婷 LN4 CHN CHN 1.25,13 SB
36 WANG Baoyi 王宝怡 LN1 CHN CHN 1.25,35 PR SB
37 FEI Tianfeng 费天凤 LC2 CHN CHN 1.25,60 PR SB
38 LIU Sijia 刘思佳 LA1 CHN CHN 1.25,72
39 LU Yuhan 卢禹含 LA2 CHN CHN 1.26,11 PR SB
40 LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN 1.26,76
41 ZHAO Wenhan 赵文涵 LC2 CHN CHN 1.27,33 PR SB
42 LIU Duoer 刘朵儿 LA2 CHN CHN 1.27,93 PR SB
43 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 1.28,35 PR SB
44 QIU Xiuying 邱秀莹 LC2 CHN CHN 1.28,94
45 SHAO Shiqian 邵世倩 LB2 CHN CHN 1.31,26 SB
46 QU Zihan 曲梓涵 L? CHN CHN 1.33,10 PR SB
47 LYU Zhaoxia 吕朝霞 L? CHN CHN 1.35,17 PR SB
DQ CHEN Yao 陈垚 LA2 CHN CHN DQ
DQ DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names