China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

5000m Women 11 February 2023

Rank Name Country Time
1 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 7.23,48 TR PR SB
2 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 7.30,18 PR SB
3 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 7.30,75 SB
4 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 7.33,73 PR SB
5 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LA2 CHN CHN 7.34,34 PR SB
6 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 7.39,31 PR SB
7 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 7.40,12 SB
8 YANG Meina 杨美娜 LN2 CHN CHN 7.41,10 PR SB
9 JIN Xiuzhen 金秀真 LA1 CHN CHN 7.43,33 PR SB
10 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 7.45,24 PR SB
11 HUANG Dongyue 黄冬月 LA2 CHN CHN 7.46,32 PR SB
12 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 7.47,82 SB
13 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 7.48,91 PR SB
14 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 7.49,46 PR SB
15 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 7.52,91 PR SB
16 NI Huaqing 倪华青 LB1 CHN CHN 7.53,92 PR SB
17 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 7.55,91 PR SB
18 SHU Xueer 舒雪儿 LB1 CHN CHN 7.58,86 PR SB
19 LYU Rui 吕瑞 LN3 CHN CHN 7.59,34 PR SB
20 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 7.59,56 PR SB
21 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 8.03,23 PR SB
22 JIANG Xin 江鑫 LA1 CHN CHN 8.04,08 PR SB
23 WU Jiaxin 吴嘉欣 LA1 CHN CHN 8.04,28 PR SB
24 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LB2 CHN CHN 8.06,33 PR SB
25 SI Yu 司雨 LA2 CHN CHN 8.06,58 PR SB
26 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 8.08,38 PR SB
27 LI Xiang (2000) 李想 LN4 CHN CHN 8.08,83 SB
28 YUE Ping 岳萍 L? CHN CHN 8.10,71 PR SB
29 SU Mo 苏墨 LA1 CHN CHN 8.18,14 PR SB
30 LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN 8.27,84 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names