China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站

Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023 Source: www.chinacsa.net.cn

1500m Women 12 February 2023

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 2.00,40 TR SB
2 JIN Wenjing 金文靓 LN1 CHN CHN 2.02,21 PR SB
3 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 2.02,45
4 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA1 CHN CHN 2.04,40 SB
5 JIANG Jiamin 姜佳敏 LC2 CHN CHN 2.04,69 PR SB
6 WANG Mengyuan 王梦缘 LB2 CHN CHN 2.05,06 PR SB
7 GAO Chenxi 高晨曦 LA2 CHN CHN 2.05,40 PR SB
8 HUANG Yulin 黄余琳 LN1 CHN CHN 2.05,48 SB
9 SUN Xiaohan 孙小涵 LN3 CHN CHN 2.05,98
10 WANG Caihong 王彩红 LN1 CHN CHN 2.06,28 SB
11 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 2.06,65 SB
12 DAI Wenjie 戴文洁 LB2 CHN CHN 2.07,14 PR SB
13 WANG Yingying 王莹莹 LA1 CHN CHN 2.07,39 PR SB
14 SUN Yimeng 孙艺萌 LC2 CHN CHN 2.07,51 PR SB
15 XUE Jiayi 薛佳怡 LA2 CHN CHN 2.08,22 SB
16 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.08,34
17 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN1 CHN CHN 2.08,47
18 LYU Rui 吕瑞 LN3 CHN CHN 2.08,73 PR SB
19 JIN Xiuzhen 金秀真 LA1 CHN CHN 2.08,75 PR SB
20 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LA2 CHN CHN 2.08,95 PR SB
21 SHU Xueer 舒雪儿 LB1 CHN CHN 2.09,29 PR SB
22 CHEN Yao 陈垚 LA2 CHN CHN 2.09,49 PR SB
23 WU Jiaxin 吴嘉欣 LA1 CHN CHN 2.10,02 PR SB
24 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 2.10,46 SB
25 LI Guangying 李广莹 LN4 CHN CHN 2.10,54
26 DENG Tianxin 邓天馨 LA1 CHN CHN 2.11,50
27 HUANG Dongyue 黄冬月 LA2 CHN CHN 2.11,57 PR SB
28 NI Huaqing 倪华青 LB1 CHN CHN 2.11,58 PR SB
29 JIANG Xin 江鑫 LA1 CHN CHN 2.12,11
30 YU Shihui 于诗惠 LB2 CHN CHN 2.12,31 PR SB
31 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA1 CHN CHN 2.12,38
32 WANG Baoyi 王宝怡 LN1 CHN CHN 2.12,58 PR SB
33 LI Jiaxuan 李佳轩 LA2 CHN CHN 2.12,67
34 FANG Huiyan 方慧燕 LN4 CHN CHN 2.12,70 SB
35 HU Xiaodi 胡筱迪 LN2 CHN CHN 2.13,01 PR SB
36 YANG Meina 杨美娜 LN2 CHN CHN 2.13,71 SB
37 SI Yu 司雨 LA2 CHN CHN 2.13,83 SB
38 LI Meiqi 李美其 LN4 CHN CHN 2.14,03 SB
39 ZHAO Yitong 赵艺童 LB2 CHN CHN 2.14,52
40 LIU Duoer 刘朵儿 LA2 CHN CHN 2.14,53 PR SB
41 LI Xiang (2000) 李想 LN4 CHN CHN 2.15,02
42 LIU Sijia 刘思佳 LA1 CHN CHN 2.15,39 PR SB
43 WANG Yan (2000) 王炎 LN4 CHN CHN 2.15,50 SB
44 YUE Ping 岳萍 L? CHN CHN 2.15,84
45 LIU Hao (2007) 刘好 LB1 CHN CHN 2.16,30 PR SB
46 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 2.16,32
47 YU Feihang 于飞航 LA2 CHN CHN 2.16,55 SB
48 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 2.16,71 PR SB
49 SU Mo 苏墨 LA1 CHN CHN 2.16,97 SB
50 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB1 CHN CHN 2.17,07
51 LU Chang (2002) 陆畅 LN1 CHN CHN 2.17,14
52 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LB2 CHN CHN 2.17,64
53 WANG Xiangqi 王湘淇 L? CHN CHN 2.22,75
54 SHAO Shiqian 邵世倩 LB2 CHN CHN 2.22,90 SB
55 JIA Yuhan 贾予涵 L? CHN CHN 2.26,36 PR SB
56 LYU Jiajing 吕嘉婧 LA2 CHN CHN 2.29,36 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names