China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站

Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

1000m Women 2 November 2023

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 1.15,39 TR SB
2 LI Qishi 李奇时 L30 CHN CHN 1.15,52
3 YIN Qi 殷琦 L30 CHN CHN 1.15,67
4 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 1.17,41
5 MA Ruijie 马瑞婕 LN1 CHN CHN 1.18,35 PR SB
6 HAI Tiange 海天鸽 LN4 CHN CHN 1.18,55 SB
7 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LSA CHN CHN 1.18,75 SB
8 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LSA CHN CHN 1.19,12 PR SB
9 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 1.19,15
10 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.19,16 SB
11 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 1.19,20 SB
12 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 1.19,29 SB
13 LI Shuang (2002) 李爽 LN2 CHN CHN 1.19,97 SB
14 ZHAO Xin (1992) 赵欣 L30 CHN CHN 1.19,98 SB
15 YANG Sining 杨思凝 LSA CHN CHN 1.20,31 SB
16 JIN Wenjing 金文靓 LN2 CHN CHN 1.20,39 SB
17 GAO Chenxi 高晨曦 LN1 CHN CHN 1.20,44 PR SB
18 XU Meng 徐萌 LSA CHN CHN 1.20,46 PR SB
19 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN3 CHN CHN 1.20,97 PR SB
20 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LN1 CHN CHN 1.21,00 SB
21 SUN Xiaohan 孙小涵 LN4 CHN CHN 1.21,21 SB
22 LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 1.21,31 SB
23 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN2 CHN CHN 1.21,37 PR SB
24 LI Leming 李乐铭 LN4 CHN CHN 1.21,38 SB
25 WANG Dantong 王丹彤 LN1 CHN CHN 1.21,70 PR SB
26 CHEN Yao 陈垚 LN1 CHN CHN 1.22,02 SB
27 LI Chenyu 李晨宇 LSA CHN CHN 1.22,05 SB
28 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 1.22,53 SB
29 LIU Xinyue 刘馨悦 LN4 CHN CHN 1.22,56 SB
30 FANG Huiyan 方慧燕 LSA CHN CHN 1.22,91 SB
31 ZHOU Yuting 周宇婷 LSA CHN CHN 1.23,13 SB
32 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 1.23,52 SB
33 WANG Baoyi 王宝怡 LN2 CHN CHN 1.23,85 PR SB
34 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 1.23,87
35 SONG Yang 宋扬 L30 CHN CHN 1.24,53 PR SB
36 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LN1 CHN CHN 1.25,28 SB
37 LU Yuhan 卢禹含 LN1 CHN CHN 1.25,54 SB
38 LI Meiqi 李美其 LSA CHN CHN 1.25,60
39 LIU Duoer 刘朵儿 LN1 CHN CHN 1.29,05 SB
40 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 1.31,71 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names