China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Women 10 November 2023

Rank Name Country Time
1 HAI Tiange 海天鸽 LN4 CHN CHN 39,84
2 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN3 CHN CHN 39,87
3 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 39,90 SB
4 LI Shuang (2002) 李爽 LN2 CHN CHN 39,95
5 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LSA CHN CHN 40,50 PR SB
6 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 40,60
7 LI Guangying 李广莹 LSA CHN CHN 40,62 SB
8 YANG Sining 杨思凝 LSA CHN CHN 40,63
9 XU Meng 徐萌 LSA CHN CHN 40,66
10 GAO Chenxi 高晨曦 LN1 CHN CHN 40,74
11 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 40,75
12 MA Ruijie 马瑞婕 LN1 CHN CHN 40,89
13 LI Chenyu 李晨宇 LSA CHN CHN 40,91
14 ZHOU Yuting 周宇婷 LSA CHN CHN 40,92
15 CHEN Yao 陈垚 LN1 CHN CHN 41,16
16 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LN1 CHN CHN 41,19
17 WANG Dantong 王丹彤 LN1 CHN CHN 41,59
18 CHEN Xiangyu (1999) 陈翔宇 LSA CHN CHN 42,76
19 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 43,03

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names