China League Cup 3

Changchun (CHN) 3 - 4 November 2007

1500m Ladies 4 November 2007

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 LN4 CHN CHN 2.05,49 PR SB
2 WANG Dandan LSA CHN CHN 2.07,36 SB
3 HUANG Baiying LA2 CHN CHN 2.07,51 SB
4 ZHANG Xiaolei LSA CHN CHN 2.07,66 SB
5 LIU Dan LA2 CHN CHN 2.08,02 SB
6 FU Chunyan LA1 CHN CHN 2.08,31 SB
7 BAI Xiaojing LSA CHN CHN 2.08,81 SB
8 LI Haiyang LA2 CHN CHN 2.08,85 SB
9 ZHAO Jinxia LSA CHN CHN 2.09,34 PR SB
10 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 2.09,37 PR SB
11 WANG Mengying LA2 CHN CHN 2.09,92 SB
12 LI Na (1983) LSA CHN CHN 2.10,55 SB
13 CHANG Chao LC2 CHN CHN 2.10,93 SB
14 WU Di (1992) LC2 CHN CHN 2.11,01 PR SB
15 LIN Meihui LC2 CHN CHN 2.11,07 PR SB
16 TENG Rui LN4 CHN CHN 2.12,06 SB
17 CAI Lina LN2 CHN CHN 2.12,44 SB
18 ZHAO Qian LA2 CHN CHN 2.12,45 SB
19 LIU Jing 刘晶 LA1 CHN CHN 2.12,73 SB
20 LIN Jing LA2 CHN CHN 2.13,04 SB
21 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 2.13,31 SB
22 LI Haozhu LB2 CHN CHN 2.13,64 SB
23 SUN Boyang LN4 CHN CHN 2.14,00 SB
24 WU Di (1983) LSA CHN CHN 2.14,23 SB
25 LIANG Dan LN1 CHN CHN 2.14,24 SB
26 WANG Jing (1990) LB2 CHN CHN 2.14,43 SB
27 XU Le LC1 CHN CHN 2.14,51 PR SB
28 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 2.14,54 SB
29 ZHANG Yu (1990) LA1 CHN CHN 2.14,71 PR SB
30 ZHAO Yuanyuan LC2 CHN CHN 2.15,11 SB
31 LIU Yichi LA1 CHN CHN 2.15,40 SB
32 SUN Aiai LN3 CHN CHN 2.15,53 SB
33 XU Ke LC2 CHN CHN 2.15,54 PR SB
34 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 2.15,55 SB
35 LI Dan (1987) LN1 CHN CHN 2.15,65 SB
36 QI Shuai LN1 CHN CHN 2.15,84 SB
37 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LA1 CHN CHN 2.16,14 SB
38 ZHU Qiao L? CHN CHN 2.16,33 PR SB
39 LIU Feitong LC2 CHN CHN 2.16,42 SB
40 MA Linlin LN1 CHN CHN 2.16,46 SB
41 ZHAO Ying (1991) LB1 CHN CHN 2.16,70 PR SB
42 JIANG Shan (1986) LN2 CHN CHN 2.16,90 SB
43 SHA Xuejiao L? CHN CHN 2.17,04 PR SB
44 WANG Jianlu LC1 CHN CHN 2.18,22 PR SB
45 GUO Jing (1991) LB2 CHN CHN 2.18,45 PR SB
46 WANG Tianqi LC1 CHN CHN 2.18,73 PR SB
47 ZHAO Xin (1980) LSA CHN CHN 2.18,80 SB
48 LIU Lele LB2 CHN CHN 2.20,35 PR SB
49 WANG Zhaojun LC1 CHN CHN 2.20,59 PR SB
50 LIN Boyu LB1 CHN CHN 2.20,61 PR SB
51 LI Jing LC2 CHN CHN 2.21,32 PR SB
52 WANG Wenxue (1992) LC2 CHN CHN 2.21,53 PR SB
53 ZHANG Yanjun LC2 CHN CHN 2.21,54 PR SB
54 WEN Jiahui LC2 CHN CHN 2.22,22 PR SB
55 WANG Yue LB2 CHN CHN 2.22,45 SB
56 HU Yang LC2 CHN CHN 2.23,16 PR SB
57 WANG Na (1988) LN1 CHN CHN 2.23,18 SB
58 WANG Sihan L? CHN CHN 2.23,46 PR SB
59 PANG Yanan LN4 CHN CHN 2.23,63 PR SB
60 LV Xue LC2 CHN CHN 2.24,26 PR SB
61 YU Jia LA2 CHN CHN 2.24,94 SB
62 WU Yanyang LB2 CHN CHN 2.25,54 PR SB
63 TANG Xiaowen LC2 CHN CHN 2.26,96 PR SB
64 LI Xuanhong LC1 CHN CHN 2.27,23 PR SB
65 LIANG Shuang LB2 CHN CHN 2.27,48 PR SB
66 CHEN Sijia (1993) LC1 CHN CHN 2.27,52 PR SB
67 WANG Xuejiao LC1 CHN CHN 2.27,72 PR SB
68 WANG Yinling LB1 CHN CHN 2.28,39 PR SB
69 LI Yingyu LC2 CHN CHN 2.28,45 PR SB
70 SUN Hui LA1 CHN CHN 2.28,61 SB
71 SHATALATI Shapan LN3 CHN CHN 2.29,25 PR SB
72 GUO Tianyang LB1 CHN CHN 2.31,96 PR SB
DNS XIE Na L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names