National Cup 2

Changchun (CHN) 29 - 30 October 2011 Source: M. Teigen

500m Ladies 29 October 2011

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 LSA CHN CHN 38,37
2 ZHANG Shuang (1986) LSA CHN CHN 39,13
3 JIN Peiyu LSA CHN CHN 39,14
4 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 39,35
5 QI Shuai LSA CHN CHN 39,65
6 LI Yan (1989) LN3 CHN CHN 39,69
7 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,96
8 DONG Feifei LSA CHN CHN 40,13 SB
9 LIU Jing 刘晶 LN3 CHN CHN 40,43 PR SB
10 ZHANG Yue (1995) LB1 CHN CHN 40,54
11 LIN Meihui LA2 CHN CHN 40,57
12 LIU Yichi LN3 CHN CHN 40,62
13 ZHANG Lu (1988) LN4 CHN CHN 40,78
14 LI Xue (1990) LN2 CHN CHN 40,83
15 LI Haiyang LN4 CHN CHN 40,86
16 SHA Yuning 沙宇宁 LB2 CHN CHN 40,88
17 CHANG Chao LA2 CHN CHN 40,90 SB
18 WANG Jianlu LA1 CHN CHN 40,94 SB
19 SUN Hui LN3 CHN CHN 40,97
20 FU Chunyan LN3 CHN CHN 40,99
21 XU Ke LA2 CHN CHN 41,01
22 AN Shanna 安杉娜 LN3 CHN CHN 41,07
23 GONG Jing LN4 CHN CHN 41,10 SB
24 WANG Mengying LN4 CHN CHN 41,11
24 TANG Wen LB1 CHN CHN 41,11
26 JIA Hao LN3 CHN CHN 41,18 SB
27 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LA2 CHN CHN 41,19 SB
28 NING Wenhui LA1 CHN CHN 41,20 SB
29 XU Le LA1 CHN CHN 41,23
30 TIAN Yu LC2 CHN CHN 41,31 PR SB
31 SHAO Shiyi LB1 CHN CHN 41,32
32 LIANG Dan LSA CHN CHN 41,39 PR SB
33 LI Jing LA2 CHN CHN 41,46
34 WANG Fei (1988) LN4 CHN CHN 41,47 SB
35 FU Yuan LC2 CHN CHN 41,50 PR SB
36 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LC2 CHN CHN 41,77
37 LIU Feitong LA2 CHN CHN 41,87
38 LI Na (1993) 李娜 LA2 CHN CHN 41,89
39 LIU Yanan LN1 CHN CHN 41,91
40 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN3 CHN CHN 41,93
41 HAO Jiachen 郝佳晨 LN3 CHN CHN 41,97
42 WANG Kaiying 王锴莹 LB2 CHN CHN 42,16 PR SB
43 WANG Jian LC1 CHN CHN 42,17 PR SB
44 HAN Mei 韩梅 LC1 CHN CHN 42,19
45 HAN Miao 韩苗 LB1 CHN CHN 42,23
46 ZHANG Shengnan LA2 CHN CHN 42,36 PR SB
47 WU Shuangshuang 吴双双 LB1 CHN CHN 42,40
48 QU Yi 曲艺 LA1 CHN CHN 42,46
49 GUO Yashi LB1 CHN CHN 42,60
50 ZHANG Lina 张丽娜 LC1 CHN CHN 42,62
51 WANG Xu LB1 CHN CHN 42,63 SB
52 SHANG Nan L? CHN CHN 42,71 PR SB
53 LI He (1996) LC2 CHN CHN 42,72
54 WANG Tianqi LA1 CHN CHN 42,74
55 QIN Yangyang 秦阳阳 LC2 CHN CHN 42,77 PR SB
56 GUAN Hanyue 关涵月 LB1 CHN CHN 42,79 PR SB
57 BAI Dan 白丹 LC2 CHN CHN 42,82 PR SB
58 MA Linlin LSA CHN CHN 42,84
59 WU Dan 吴丹 LA1 CHN CHN 42,86 PR SB
60 JIN Lilan 金丽兰 LC1 CHN CHN 42,87
61 RU Shasha LN4 CHN CHN 42,90
62 ZHANG Wenjuan 张文娟 LB1 CHN CHN 43,11 PR SB
63 SUN Bo (1) L? CHN CHN 43,15
64 LIU Ying 刘莹 LA2 CHN CHN 43,27
65 ZHAO Qingxin LB1 CHN CHN 43,35 PR SB
66 GUO Na LC1 CHN CHN 43,38 PR SB
67 WANG Danming LC2 CHN CHN 43,50
68 ZHANG Linwan LA1 CHN CHN 43,54
69 QIAO Meiling LC2 CHN CHN 43,57 PR SB
70 LI Shuang (1997) 李爽 LC1 CHN CHN 43,59 PR SB
71 HUANG Shanshan L? CHN CHN 43,62 PR SB
72 TIAN Ruining 田芮宁 LC2 CHN CHN 43,65
73 LI Yeying LC2 CHN CHN 43,83 PR SB
74 LUAN Xue LB1 CHN CHN 43,95
75 HAN Fang LN4 CHN CHN 44,08
76 ZHOU Jiao L? CHN CHN 44,09
77 HAN Tingting (3) L? CHN CHN 44,28
78 ZHOU Yangxu L? CHN CHN 44,32
79 YANG Meiqi LC2 CHN CHN 44,40 PR SB
80 WANG Yingying 王莹莹 L? CHN CHN 44,45
81 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 44,55
82 WANG Jinfeng L? CHN CHN 44,60
83 WU Jingying L? CHN CHN 44,77 PR SB
84 LI Shuyue L? CHN CHN 44,80 PR SB
85 JIN Xin (1994) LA1 CHN CHN 44,82
86 ZHANG Guifeng LC2 CHN CHN 44,86
87 ZHANG Jingxin L? CHN CHN 44,91 SB
88 PEI Chong 裴冲 LC2 CHN CHN 44,93
89 FU Tianyu L? CHN CHN 45,12
90 HAN Na L? CHN CHN 45,32 PR SB
91 WANG Ping LB2 CHN CHN 45,57
92 JI Siyu L? CHN CHN 45,73
93 WANG Xintong 王昕童 LC1 CHN CHN 45,81 PR SB
94 GUO Rui LC2 CHN CHN 45,91
95 YU Hao (1995) LB2 CHN CHN 45,99 PR SB
96 LIN Jiaying LC2 CHN CHN 46,09
97 SUN Kexin LB1 CHN CHN 46,35 PR SB
98 ZHANG Yongdi LC2 CHN CHN 46,77 PR SB
99 ZHANG Huiwen LC1 CHN CHN 46,97 PR SB
100 FENG Xue LSA CHN CHN 47,03 PR SB
101 BI Hongxue L? CHN CHN 47,11
102 BAI Yujia L? CHN CHN 47,42
103 MENG Duo LB1 CHN CHN 47,87 PR SB
104 CHANG Xin LC1 CHN CHN 48,87
105 TANG Yuanyuan LC2 CHN CHN 48,97 PR SB
106 DUAN Xiaoyu LC2 CHN CHN 49,57 PR SB
DQ WANG Yaqi L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names