National Cup 2

Changchun (CHN) 29 - 30 October 2011 Source: M. Teigen

5000m Men 29 October 2011

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MA2 CHN CHN 6.48,38
2 ZHANG Haiming MA2 CHN CHN 6.49,08
3 YANG Fan (1996) 杨帆 MC2 CHN CHN 6.49,44 PR SB
4 LIU Yan (1992) MA2 CHN CHN 6.51,31
5 GAO Xuefeng M30 CHN CHN 6.51,41 SB
6 CHENG Yue MSA CHN CHN 6.54,96
7 SONG Xingyu MN3 CHN CHN 6.55,98
8 ZHOU Yuqing MN3 CHN CHN 6.58,98 SB
9 REN Zhenhua MN4 CHN CHN 6.59,03
10 FENG Jingnan MN4 CHN CHN 6.59,04
11 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MB2 CHN CHN 7.00,35 PR SB
12 TIAN Guojun MN3 CHN CHN 7.00,47 SB
13 ZHENG Chunbo MN2 CHN CHN 7.01,94 SB
14 ZHANG Hongliang MN1 CHN CHN 7.02,03
15 ZHANG Wenming MA2 CHN CHN 7.02,29
16 GUO Zhiwen 国志文 MN1 CHN CHN 7.03,15 PR SB
17 LI Xuefeng 李雪峰 MB2 CHN CHN 7.03,19 PR SB
18 WEI Ao MA1 CHN CHN 7.03,45 PR SB
19 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MN2 CHN CHN 7.03,57 PR SB
20 GUAN Yu MN2 CHN CHN 7.03,86 PR SB
21 LIN Haotian MA1 CHN CHN 7.03,91 PR SB
22 ZHENG Ronghao MA2 CHN CHN 7.05,24
23 JI Dapeng MA2 CHN CHN 7.07,77 PR SB
24 JIN Xin (1983) MSA CHN CHN 7.07,84 SB
25 YANG Zhendong 杨振东 MB1 CHN CHN 7.08,37 PR SB
26 CHU Xusheng MB1 CHN CHN 7.09,44 SB
27 WUMUBIETI Adalihan M? CHN CHN 7.10,50 PR SB
28 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MC2 CHN CHN 7.10,83 PR SB
29 BAO Di MA1 CHN CHN 7.11,09 SB
30 XIONG Zupei M? CHN CHN 7.12,45
31 ZHANG Lianze M? CHN CHN 7.12,54
32 ZHANG Chengrui 张城瑞 MC2 CHN CHN 7.13,26 PR SB
33 WANG Qiang MN3 CHN CHN 7.13,28 SB
34 ZHAO Liang MB2 CHN CHN 7.14,21 PR SB
35 YANG Ming MN4 CHN CHN 7.15,46 SB
36 SUN Xin 孙鑫 MC1 CHN CHN 7.16,74 PR SB
37 XIONG Zheng MSA CHN CHN 7.17,13
38 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MA2 CHN CHN 7.17,33 PR SB
39 GUO Qiling MC2 CHN CHN 7.17,59 PR SB
40 ZHANG Jinming MA1 CHN CHN 7.17,60 SB
41 YANG Mengran 杨梦然 MC1 CHN CHN 7.18,32 PR SB
42 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 7.18,76
43 WANG Xiaoqi MC2 CHN CHN 7.18,95
44 CHEN Yu MN1 CHN CHN 7.20,43 SB
45 TIAN Xinlong MB1 CHN CHN 7.20,63 PR SB
46 FENG Jianlong MA1 CHN CHN 7.21,35
47 XU Chenglong 徐承龙 MB1 CHN CHN 7.22,37 PR SB
48 YANG Tao 杨涛 MC1 CHN CHN 7.22,47
49 GENG Lingcong MA1 CHN CHN 7.23,74
50 LYU Bo MB1 CHN CHN 7.24,50
51 LIU Yufei MA1 CHN CHN 7.24,52
52 CHEN Shengyu MN4 CHN CHN 7.25,52
53 CHEN Jiahong MC1 CHN CHN 7.25,97 PR SB
54 FAN Xudong MC1 CHN CHN 7.26,07 PR SB
55 WANG Jiaxiang MC2 CHN CHN 7.29,53
56 YU Yunchao 于云超 MN1 CHN CHN 7.30,06
57 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MB1 CHN CHN 7.30,25 PR SB
58 ZHENG Tianlong 郑添隆 MC2 CHN CHN 7.30,41
59 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MB2 CHN CHN 7.31,28 PR SB
60 LYU Renjie MC2 CHN CHN 7.31,94 PR SB
61 YANG Yuhang M? CHN CHN 7.32,20
62 WANG Xuanjun 王宣钧 MC2 CHN CHN 7.32,45 PR SB
63 WANG Jinzhu MC1 CHN CHN 7.33,60 PR SB
64 WU Yu 吴宇 MC1 CHN CHN 7.34,44 PR SB
65 XUAN Bowen 宣博文 MB2 CHN CHN 7.35,12 PR SB
66 XU Peng (1994) MB2 CHN CHN 7.35,25
67 WANG Xiang 王项 MC1 CHN CHN 7.35,81 PR SB
68 LI He MA1 CHN CHN 7.36,45
69 YANG Yongyi MC2 CHN CHN 7.36,59 PR SB
70 ZHANG Lei MN4 CHN CHN 7.36,95 SB
71 ZHAO Hongqian M? CHN CHN 7.37,38
72 GUAN Dianhe MSA CHN CHN 7.38,19 SB
73 ZHAO Zhenbao MA2 CHN CHN 7.38,97
74 CHEN Sixing 陈思行 MB1 CHN CHN 7.40,23 PR SB
75 LIU Chuanpu M? CHN CHN 7.40,79 PR SB
75 ZHANG Jiajian M? CHN CHN 7.40,79 PR SB
77 LIU Tianyu (1996) MC2 CHN CHN 7.43,58 PR SB
78 LI Chaofan MC2 CHN CHN 7.43,93
79 HUO Yucong MB2 CHN CHN 7.45,00 PR SB
80 TONG Chunyang MB2 CHN CHN 7.45,43 PR SB
81 TANG Yuhang MC1 CHN CHN 7.47,01 PR SB
82 LIU Jia (1994) M? CHN CHN 7.47,47
83 LIU Xiaoliang M? CHN CHN 7.48,26
84 CHI Hao M? CHN CHN 7.48,85 PR SB
85 LIU Ziping M? CHN CHN 7.49,08 PR SB
86 LI Bing (1992) MA2 CHN CHN 7.49,52
87 LIU Jialiang (1) M? CHN CHN 7.50,22 PR SB
88 ZHANG Peng (1) M? CHN CHN 7.50,86 PR SB
89 WANG Hongjian M? CHN CHN 7.51,02 PR SB
90 HOU Zhanyu M? CHN CHN 7.52,42 SB
91 LIU Jiyong M? CHN CHN 7.52,46
92 ZHOU Yujia MC2 CHN CHN 7.52,64 PR SB
93 MA Yongning MC1 CHN CHN 7.52,90 PR SB
94 WANG Hongyu M? CHN CHN 7.54,59 SB
95 GAO Tingyu 高亭宇 MC1 CHN CHN 7.56,33 PR SB
96 LI Bing (1997) MC1 CHN CHN 7.58,19 PR SB
97 YAN Naihan 闫乃晗 MYA CHN CHN 7.59,16
98 ZHANG Jianmin 张建民 MC1 CHN CHN 7.59,20 PR SB
99 LIU Dahe M? CHN CHN 7.59,23 PR SB
100 LU Sizhi M? CHN CHN 8.00,59
101 BAO Deming MC1 CHN CHN 8.01,39 PR SB
102 ZHANG Hongda M? CHN CHN 8.01,55 PR SB
103 MA Yu M? CHN CHN 8.02,71
104 CHEN Dong M? CHN CHN 8.03,96 PR SB
105 YU Yang (1) M? CHN CHN 8.04,43
106 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 8.04,69 PR SB
107 SHI Pengfei MC2 CHN CHN 8.11,70 PR SB
108 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 8.12,72 PR SB
DQ LYU Wenbo MA1 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Honglei MC2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names