National Cup 2

Changchun (CHN) 29 - 30 October 2011 Source: M. Teigen

500m (2) Ladies 29 October 2011

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 LSA CHN CHN 38,07
2 JIN Peiyu LSA CHN CHN 38,69
3 ZHANG Shuang (1986) LSA CHN CHN 38,91
4 LI Yan (1989) LN3 CHN CHN 39,18 PR SB
5 QI Shuai LSA CHN CHN 39,25
6 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 39,27
7 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,59 SB
8 ZHANG Yue (1995) LB1 CHN CHN 40,23
9 LIN Meihui LA2 CHN CHN 40,38 SB
10 ZHANG Lu (1988) LN4 CHN CHN 40,43 SB
11 LI Xue (1990) LN2 CHN CHN 40,44 PR SB
12 SUN Hui LN3 CHN CHN 40,45 PR SB
13 WANG Mengying LN4 CHN CHN 40,47 SB
14 XU Ke LA2 CHN CHN 40,56
15 AN Shanna 安杉娜 LN3 CHN CHN 40,69 SB
16 NING Wenhui LA1 CHN CHN 40,70 SB
17 GONG Jing LN4 CHN CHN 40,79 SB
18 TANG Wen LB1 CHN CHN 40,86
19 SHA Yuning 沙宇宁 LB2 CHN CHN 40,91
20 JIA Hao LN3 CHN CHN 40,92 SB
21 WANG Fei (1988) LN4 CHN CHN 41,06 PR SB
22 FU Yuan LC2 CHN CHN 41,09 PR SB
23 TIAN Yu LC2 CHN CHN 41,13 PR SB
24 LI Jing LA2 CHN CHN 41,16 SB
25 SHAO Shiyi LB1 CHN CHN 41,23
26 XU Le LA1 CHN CHN 41,52
27 LIU Yanan LN1 CHN CHN 41,59
28 LI Na (1993) 李娜 LA2 CHN CHN 41,65
29 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN3 CHN CHN 41,66
30 HAN Mei 韩梅 LC1 CHN CHN 41,88
31 WU Shuangshuang 吴双双 LB1 CHN CHN 41,97 SB
32 WANG Jian LC1 CHN CHN 41,98 PR SB
33 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LC2 CHN CHN 42,00
34 QU Yi 曲艺 LA1 CHN CHN 42,02
35 HAN Miao 韩苗 LB1 CHN CHN 42,10 PR SB
36 GUO Yashi LB1 CHN CHN 42,16
37 WANG Kaiying 王锴莹 LB2 CHN CHN 42,26
37 ZHANG Shengnan LA2 CHN CHN 42,26 PR SB
39 WANG Tianqi LA1 CHN CHN 42,43
40 BAI Dan 白丹 LC2 CHN CHN 42,45 PR SB
41 QIN Yangyang 秦阳阳 LC2 CHN CHN 42,52 PR SB
42 JIN Lilan 金丽兰 LC1 CHN CHN 42,54 PR SB
43 ZHANG Lina 张丽娜 LC1 CHN CHN 42,55
44 LI He (1996) LC2 CHN CHN 42,66
45 SUN Bo (1) L? CHN CHN 42,70 PR SB
46 GUAN Hanyue 关涵月 LB1 CHN CHN 42,78 PR SB
47 RU Shasha LN4 CHN CHN 42,80
48 WANG Danming LC2 CHN CHN 43,02 SB
49 MA Linlin LSA CHN CHN 43,05
50 LIU Ying 刘莹 LA2 CHN CHN 43,12
51 ZHOU Jiao L? CHN CHN 43,14 PR SB
52 HUANG Shanshan L? CHN CHN 43,28 PR SB
53 LI Shuang (1997) 李爽 LC1 CHN CHN 43,50 PR SB
54 HAN Tingting (3) L? CHN CHN 43,51 PR SB
55 ZHANG Linwan LA1 CHN CHN 43,56
56 TIAN Ruining 田芮宁 LC2 CHN CHN 43,68
57 ZHANG Guifeng LC2 CHN CHN 43,90 PR SB
58 LI Yeying LC2 CHN CHN 43,93
58 LUAN Xue LB1 CHN CHN 43,93
60 HAN Fang LN4 CHN CHN 44,07
61 LI Shuyue L? CHN CHN 44,18 PR SB
62 PEI Chong 裴冲 LC2 CHN CHN 44,24 PR SB
63 WANG Yingying 王莹莹 L? CHN CHN 44,30
64 WANG Jinfeng L? CHN CHN 44,40
65 ZHOU Yangxu L? CHN CHN 44,43
66 JIN Xin (1994) LA1 CHN CHN 44,65
67 YANG Meiqi LC2 CHN CHN 44,66
68 JI Siyu L? CHN CHN 44,84
69 FU Tianyu L? CHN CHN 44,88
70 WU Jingying L? CHN CHN 45,04
71 WANG Ping LB2 CHN CHN 45,17 PR SB
72 HAN Na L? CHN CHN 45,54
73 LIN Jiaying LC2 CHN CHN 45,79 PR SB
74 SUN Kexin LB1 CHN CHN 45,82 PR SB
75 GUO Rui LC2 CHN CHN 46,04
76 YU Hao (1995) LB2 CHN CHN 46,52
77 CHANG Xin LC1 CHN CHN 46,66
78 ZHANG Yongdi LC2 CHN CHN 46,69 PR SB
79 BAI Yujia L? CHN CHN 46,81 PR SB
80 FENG Xue LSA CHN CHN 47,06
81 WANG Xintong 王昕童 LC1 CHN CHN 47,11
82 MENG Duo LB1 CHN CHN 47,17 PR SB
83 BI Hongxue L? CHN CHN 47,21
84 WANG Yaqi L? CHN CHN 48,46
85 TANG Yuanyuan LC2 CHN CHN 49,46

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names