National Cup 2

Changchun (CHN) 29 - 30 October 2011 Source: M. Teigen

1000m Ladies 30 October 2011

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.18,52
2 JIN Peiyu LSA CHN CHN 1.18,66
3 LI Yan (1989) LN3 CHN CHN 1.19,28 PR SB
4 LIU Yichi LN3 CHN CHN 1.20,93
5 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 1.21,16
6 FU Yuan LC2 CHN CHN 1.21,35 PR SB
7 LIN Meihui LA2 CHN CHN 1.21,41 PR SB
8 WANG Fei (1988) LN4 CHN CHN 1.21,63 PR SB
9 WANG Mengying LN4 CHN CHN 1.22,44 SB
10 XU Le LA1 CHN CHN 1.22,50 PR SB
11 JIA Hao LN3 CHN CHN 1.22,62 SB
12 LI Xue (1990) LN2 CHN CHN 1.22,74
13 SUN Hui LN3 CHN CHN 1.22,76 SB
14 AN Shanna 安杉娜 LN3 CHN CHN 1.23,01 SB
15 ZHANG Lu (1988) LN4 CHN CHN 1.23,13
16 TANG Wen LB1 CHN CHN 1.23,46
17 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LC2 CHN CHN 1.23,52 PR SB
18 SHAO Shiyi LB1 CHN CHN 1.23,53 PR SB
19 ZHANG Yue (1995) LB1 CHN CHN 1.23,56
20 SHA Yuning 沙宇宁 LB2 CHN CHN 1.23,64
21 LI Na (1993) 李娜 LA2 CHN CHN 1.23,82
22 HAN Mei 韩梅 LC1 CHN CHN 1.24,13
23 WU Shuangshuang 吴双双 LB1 CHN CHN 1.24,42 SB
24 GONG Jing LN4 CHN CHN 1.24,50 SB
25 TIAN Yu LC2 CHN CHN 1.24,54
26 JIN Lilan 金丽兰 LC1 CHN CHN 1.24,56 PR SB
26 WANG Tingting (1991) LN1 CHN CHN 1.24,56
28 LIU Yanan LN1 CHN CHN 1.24,61
29 LI Jing LA2 CHN CHN 1.24,69 SB
30 NING Wenhui LA1 CHN CHN 1.24,72
31 WANG Xu LB1 CHN CHN 1.24,95 SB
32 QU Yi 曲艺 LA1 CHN CHN 1.25,84 PR SB
33 HAN Miao 韩苗 LB1 CHN CHN 1.26,03
34 WANG Danming LC2 CHN CHN 1.26,17 SB
35 LI He (1996) LC2 CHN CHN 1.26,23 PR SB
36 ZHANG Shengnan LA2 CHN CHN 1.26,35 PR SB
37 BAI Dan 白丹 LC2 CHN CHN 1.26,44 PR SB
38 ZHANG Lina 张丽娜 LC1 CHN CHN 1.26,45 SB
39 WANG Jian LC1 CHN CHN 1.26,56 PR SB
40 SUN Bo (1) L? CHN CHN 1.26,58
41 WU Dan 吴丹 LA1 CHN CHN 1.26,67 PR SB
42 WANG Kaiying 王锴莹 LB2 CHN CHN 1.26,82 PR SB
43 QIN Yangyang 秦阳阳 LC2 CHN CHN 1.26,96 PR SB
44 ZHAO Qingxin LB1 CHN CHN 1.27,02 PR SB
45 WANG Jinfeng L? CHN CHN 1.27,11 PR SB
46 ZHOU Jiao L? CHN CHN 1.27,18 PR SB
47 LI Shuang (1997) 李爽 LC1 CHN CHN 1.27,35 PR SB
48 GUO Yashi LB1 CHN CHN 1.27,41
49 GUAN Hanyue 关涵月 LB1 CHN CHN 1.27,62
50 LIU Ying 刘莹 LA2 CHN CHN 1.28,02 SB
51 WU Jingying L? CHN CHN 1.28,49 PR SB
52 YANG Meiqi LC2 CHN CHN 1.29,01 PR SB
53 LUAN Xue LB1 CHN CHN 1.29,14 PR SB
54 RU Shasha LN4 CHN CHN 1.29,43
55 FU Tianyu L? CHN CHN 1.29,51 PR SB
56 ZHANG Guifeng LC2 CHN CHN 1.29,64
57 HUANG Shanshan L? CHN CHN 1.30,11 PR SB
58 JI Siyu L? CHN CHN 1.30,28 PR SB
59 ZHOU Yangxu L? CHN CHN 1.30,38
60 WANG Ping LB2 CHN CHN 1.30,62 PR SB
61 PEI Chong 裴冲 LC2 CHN CHN 1.30,84 PR SB
62 LIN Jiaying LC2 CHN CHN 1.30,94 PR SB
63 HAN Na L? CHN CHN 1.30,96 PR SB
64 SUN Kexin LB1 CHN CHN 1.31,55 PR SB
65 CHANG Xin LC1 CHN CHN 1.31,78 PR SB
66 LI Yeying LC2 CHN CHN 1.32,20 PR SB
67 YU Hao (1995) LB2 CHN CHN 1.32,85 PR SB
68 WANG Xintong 王昕童 LC1 CHN CHN 1.33,46 PR SB
69 BAI Yujia L? CHN CHN 1.33,59
70 WANG Yaqi L? CHN CHN 1.33,72
71 ZHANG Huiwen LC1 CHN CHN 1.35,06 PR SB
72 ZHANG Yongdi LC2 CHN CHN 1.35,81 PR SB
73 TANG Yuanyuan LC2 CHN CHN 1.36,84 PR SB
74 MENG Duo LB1 CHN CHN 1.37,39 PR SB
75 DUAN Xiaoyu LC2 CHN CHN 1.40,95 PR SB
DQ LI Shuyue L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names