National Cup 2

Changchun (CHN) 29 - 30 October 2011 Source: M. Teigen

3000m Ladies 30 October 2011

Rank Name Country Time
1 WANG Jianlu LA1 CHN CHN 4.16,14 PR SB
2 JI Jia LSA CHN CHN 4.16,31 SB
3 HAO Jiachen 郝佳晨 LN3 CHN CHN 4.19,18 PR SB
4 CHANG Chao LA2 CHN CHN 4.19,22 PR SB
5 FU Chunyan LN3 CHN CHN 4.20,66
6 LIU Feitong LA2 CHN CHN 4.21,01
7 DONG Feifei LSA CHN CHN 4.21,55 SB
8 LIU Jing 刘晶 LN3 CHN CHN 4.21,78 PR SB
9 LI Haiyang LN4 CHN CHN 4.23,60 PR SB
10 MA Linlin LSA CHN CHN 4.24,33
11 LIANG Dan LSA CHN CHN 4.24,73 PR SB
12 LIU Yichi LN3 CHN CHN 4.26,95
13 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LA2 CHN CHN 4.27,17
14 WANG Tianqi LA1 CHN CHN 4.28,14 SB
15 ZHANG Qi LB1 CHN CHN 4.31,75 PR SB
16 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LN3 CHN CHN 4.32,45
17 HAN Fang LN4 CHN CHN 4.32,62
18 FU Yuan LC2 CHN CHN 4.33,70 PR SB
19 ZHANG Wenjuan 张文娟 LB1 CHN CHN 4.34,36 PR SB
20 HAN Mei 韩梅 LC1 CHN CHN 4.34,86 PR SB
21 WANG Tingting (1991) LN1 CHN CHN 4.35,61 SB
22 SHANG Nan L? CHN CHN 4.37,33
23 XU Le LA1 CHN CHN 4.39,68 PR SB
24 LONG Qian LB2 CHN CHN 4.40,55 PR SB
25 YANG Yue 杨悦 LA1 CHN CHN 4.43,05 PR SB
26 GUO Na LC1 CHN CHN 4.43,39 PR SB
27 JIA Weiwei LB2 CHN CHN 4.43,69
28 TIAN Ruining 田芮宁 LC2 CHN CHN 4.44,30
29 TANG Wen LB1 CHN CHN 4.45,35 PR SB
30 WANG Jian LC1 CHN CHN 4.45,97
31 WANG Xu LB1 CHN CHN 4.46,19 PR SB
32 WU Dan 吴丹 LA1 CHN CHN 4.46,49 PR SB
33 BAI Dan 白丹 LC2 CHN CHN 4.46,82 PR SB
34 HAN Miao 韩苗 LB1 CHN CHN 4.49,59
35 ZHANG Guifeng LC2 CHN CHN 4.50,53 PR SB
36 ZHANG Jingxin L? CHN CHN 4.50,59 SB
37 JIN Xin (1994) LA1 CHN CHN 4.51,14
38 QIAO Meiling LC2 CHN CHN 4.52,26 SB
39 ZHAO Qingxin LB1 CHN CHN 4.53,30
40 WANG Yaqi L? CHN CHN 4.54,29 PR SB
41 WANG Yingying 王莹莹 L? CHN CHN 4.54,86 SB
42 ZHANG Linwan LA1 CHN CHN 4.56,60 PR SB
43 WANG Xintong 王昕童 LC1 CHN CHN 4.58,07 PR SB
44 YIN Fei LB2 CHN CHN 4.58,10 PR SB
45 LI Shuang (1997) 李爽 LC1 CHN CHN 4.58,76 PR SB
46 WANG Ping LB2 CHN CHN 4.58,94
47 LUAN Xue LB1 CHN CHN 4.59,25
48 ZHANG Shengnan LA2 CHN CHN 4.59,26
49 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 4.59,42
50 GUO Yan LB2 CHN CHN 5.02,46 PR SB
51 CHANG Xin LC1 CHN CHN 5.02,67
52 YU Hao (1995) LB2 CHN CHN 5.03,05 PR SB
53 LIN Jiaying LC2 CHN CHN 5.05,56 PR SB
54 BI Hongxue L? CHN CHN 5.06,37 PR SB
55 ZHANG Huiwen LC1 CHN CHN 5.08,70 PR SB
56 FU Tianyu L? CHN CHN 5.09,22

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names